Egyéni tanulmányi mobilitás (Mobilitási projektek)

A tanulmányi mobilitási lehetőségek ösztönözni hivatottak a diákok, a szakemberek, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulók, az önkéntesek, az ifjúságsegítők és a fiatalok mobilitását.

A folyamatban a szervezetekre az a szerep hárul, hogy ilyen lehetőségeket biztosítsanak az egyének számára. A részt vevő szervezetek szempontjából az előnyök sokrétűek: az érintett szervezetek képesebbé válnak nemzetközi szintű működésre, javulnak igazgatási képességeik, több finanszírozási lehetőséghez és projekthez férnek hozzá, a projekteket jobban tudják előkészíteni, irányítani és nyomon követni, a diákok és a szakemberek számára vonzóbb részvételi lehetőségeket tudnak kínálni, lehetőséget kapnak arra, hogy innovatív projekteket fejlesszenek ki nemzetközi partnerekkel stb.

1. kulcsintézkedés – Lehetőségek

Felsőoktatásban tanuló diákok és felsőoktatási intézményekben dolgozó szakemberek

A részt vevő országok szervezetei diákokat és szakembereket küldhetnek más részt vevő országokba, és diákokat és szakembereket fogadhatnak más részt vevő országok szervezeteitől. A szakemberek oktatómunkát végezhetnek, illetve képzésben részesülhetnek, a diákok és a doktorjelöltek pedig szakmai gyakorlaton vehetnek részt, illetve tanulmányaik egy részét végezhetik külföldön.

További információk

Szakképzésben tanulók és dolgozók

A szervezetek tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulókat és diákokat küldhetnek külföldre szakmai gyakorlatra, vagy fogadhatnak külföldről szakmai gyakorlaton, ezen túlmenően pedig szakembereket küldhetnek külföldre tanítás vagy képzésben való részvétel céljából.

További információk

Iskolai oktatásban dolgozó szakemberek

Ezeknek a lehetőségeknek köszönhetően a szervezetek szakembereket küldhetnek és fogadhatnak abból a célból, hogy az érintettek oktatómunkát végezzenek és szakmai továbbképzésben részesüljenek.

További információk

Felnőttoktatásban dolgozó szakemberek

A felnőttoktatási szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy szakembereket küldjenek és fogadjanak oktatómunka és képzési tevékenység végzése, valamint továbbképzés céljából.

További információk

Fiatalok és ifjúságsegítők

Szervezetek pályázhatnak arra, hogy projekteket működtessenek. A fiatalok esetében ezek közé a tevékenységek közé egyfelől ifjúsági csereprogramok tartoznak, melyek révén a részt vevő fiataloknak lehetőségük nyílik rövidebb ideig (legfeljebb 21 napig) együtt lakni és dolgozni más országokból származó fiatalokkal, másfelől pedig olyan projektek, melyeken a fiatalok hosszabb ideig (legfeljebb 12 hónapig) dolgozhatnak az európai önkéntes szolgálat keretében. Az ifjúságsegítők esetében a projektek középpontjában képzési és hálózatépítési tevékenységek állnak.

További információk

Az európai önkéntes szolgálat nagyszabású eseményei

Ezek a lehetőségek olyan önkéntesmunka-projektek támogatását célozzák, amelyekben legalább 30, az európai önkéntes szolgálat keretében tevékenykedő önkéntes dolgozik ingyenesen külföldön legfeljebb két hónapon keresztül, teljes munkaidőben. A részt vevő szervezetek felelősek a tevékenységek megtervezéséért és irányításáért, valamint a tevékenységek teljes időtartama során az önkéntesek támogatásáért, és nekik kell gondoskodniuk a résztvevők ellátásáról, lakhatásáról és helyi közlekedéséről is.

További információk

Erasmus Mundus közös mesterképzési programok

A szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy mesterképzési programokat szervezzenek. A programok megvalósításához az EU támogatást biztosít, mely négy éven át minden évben lehetővé teszi új diákok felvételét képzési programokra.

További információk

Erasmus+ mesterképzési hitelek

Az Erasmus+ lehetőségeket kínál a részvételre jogosult pénzügyi közvetítők számára ahhoz, hogy bizonyos körülmények között hiteleket nyújtsanak a külföldön mesterképzésben részt vevő hallgatóknak.

További információk

Oszd meg ezt az oldalt