Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Liikkuvuustoimien tavoitteena on edistää opiskelijoiden, henkilöstön, harjoittelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden, vapaaehtoisten, nuorisotyöntekijöiden ja nuorten liikkuvuutta.

Liikkuvuustoimien järjestelyistä vastaavat niihin osallistuvat organisaatiot. Organisaatiot voivat saavuttaa lukuisia hyötyjä: paremmat valmiudet kansainväliseen toimintaan, tehokkaammat johtamismenetelmät, lisääntyneet rahoitus- ja hankemahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet hankkeiden valmisteluun, johtamiseen ja seurantaan, valinnanvaran lisääntyminen sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja tilaisuus kehittää innovatiivisia hankkeita eri puolilla maailmaa toimivien kumppanien kanssa.

Avaintoimen 1 mahdollisuudet

Korkea-asteen opiskelijat ja henkilöstö

Organisaatiot voivat lähettää osallistuviin maihin ja vastaanottaa niistä opiskelijoita ja henkilökuntaa. Henkilöstön jäsenet voivat opettaa tai kouluttautua toisessa maassa, ja korkeakouluopiskelijat ja tohtorikoulutettavat voivat suorittaa harjoittelun tai osan opinnoistaan ulkomailla.

Lisätietoa

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilökunta

Organisaatiot voivat lähettää tai vastaanottaa oppisopimusopiskelijoita ammatillisille harjoittelujaksoille ulkomailla sekä lähettää henkilöstöä opetus- tai harjoittelujaksoille.

Lisätietoa

Opetushenkilöstö

Organisaatiot voivat lähettää ja ottaa vastaan opetushenkilöstöä opetustehtäviin ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Lisätietoa

Aikuisoppilaitosten henkilöstö

Aikuiskoulutusorganisaatiot voivat lähettää ja ottaa vastaan opetushenkilöstöä opetustehtäviin ja koulutukseen sekä tarjota kursseja.

Lisätietoa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät

Organisaatiot voivat hakea mahdollisuutta toteuttaa hankkeita. Nuoret voivat tällaisissa hankkeissa osallistua nuorisovaihtoihin, joiden yhteydessä ryhmä nuoria asuu ja työskentelee yhdessä enintään kolmen viikon ajan, sekä eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun hankkeisiin enintään 12 kuukauden ajan. Nuorisotyöntekijöille suunnatut hankkeet painottuvat koulutukseen ja verkostoitumiseen.

Lisätietoa

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) laajamittaiset tapahtumat

Tuettavissa vapaaehtoishankkeissa EVS-vapaaehtoiset (vähintään 30 henget ryhmät) tekevät palkatonta vapaaehtoistyötä ulkomailla enintään kahden kuukauden ajan. Organisaatiot vastaavat hankkeiden suunnittelusta ja hallinnosta sekä osallistujien majoituksesta, oleskelusta ja kuljetuksista sekä näille koko jakson ajan tarjottavasta tuesta.

Lisätietoa

Erasmus Mundus -maisteritutkinto

Organisaatioilla on mahdollisuus järjestää maisteriohjelmia. EU-rahoituksella tuetaan ohjelmien vuosittain tehtäviä opiskelijavalintoja neljän vuoden ajan.

Lisätietoa

Erasmus+ -maisteritutkintolainat

Rahoituslaitokset voivat myöntää erityisedellytyksin lainoja ulkomailla opiskeleville maisteriopiskelijoille.

Lisätietoa

Jaa tämä sivu