Vzdělávací mobilita jednotlivců

Vzdělávací mobilita má za cíl podporovat mobilitu studentů, zaměstnanců, stážistů, učňů, dobrovolníků, pracovníků s mládežímladých lidí.

Organizace jsou v tomto procesu pověřeny organizací mobility pro jednotlivce. Přínosem pro zúčastněné organizace je větší mezinárodní aktivita, zvýšení manažerských schopností, přístup k většímu počtu možností finančních prostředků a projektů, lepší možnostem přípravy, řízení a monitorování projektů a atraktivnějšímu výběru možností nabízených studentům a zaměstnancům v zúčastněných organizacích a možnost vytvářet inovativní projekty s partnery z celého světa.

Příležitosti v rámci klíčové akce č. 1

Studenti a pracovníci postsekundárního vzdělávání

Organizace mohou vysílat nebo přijímat studenty a zaměstnance do resp. ze zemí účastnících se programu. Pracovníci mohou vyučovat či se školit v zahraničí, zatímco studenti a doktorandi mohou absolvovat stáž nebo část svých studií v zahraničí.

Další informace

Odborné vzdělávání a příprava studentů a pracovníků

Organizace mohou vysílat nebo přijímat učně a studenty odborných stáží do resp. ze zahraničí, jakož i vysílat své zaměstnance za účelem pedagogického působení nebo odborné přípravy.

Další informace

Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání

Tyto příležitosti umožňují organizacím vysílat a přijímat zaměstnance pro účely výuky a odborného rozvoje.

Další informace

Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých

Organizace pro vzdělávání dospělých vysílají nebo přijímají pracovníky vyučovat, školit se nebo poskytovat kurzy.

Další informace

Mladí lidé a pracovníci s mládeží

Organizace mohou požádat o podporu na realizaci projektů. Mladým lidem jsou určeny výměny mládeže (skupiny mladých lidí vyjíždějí na pracovní pobyt, kde jsou společně po dobu tří týdnů) a projekty Evropské dobrovolné služby (trvající až 12 měsíců). Pro pedagogické pracovníky existuje možnost realizace projektů se zaměřením na odbornou přípravu a networking.

Další informace

Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Jde o možnosti podpory dobrovolnických projektů s nejméně 30 dobrovolníky EDS na neplacené práci na plný úvazek v zahraničí po dobu až dvou měsíců. Organizace odpovídají za plánování a řízení činností, ubytování, diety a dopravu účastníků, jakož i podporu v průběhu celé aktivity.

Další informace

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Organizace mají možnost realizovat magisterské programy. Evropská unie tyto programy finančně podporuje, přičemž každoročně se konají čtyři výběrová řízení studentů.

Další informace

Půjčky na magisterské studium v rámci programu Erasmus+

Za zvláštních podmínek mohou způsobilí finanční zprostředkovatelé poskytovat půjčky studentům magisterského studia v zahraničí.

Další informace

Sdílej tuto stránku