Образователна мобилност на физически лица

Възможностите в тази област са насочени към насърчаване на мобилността с учебна цел на студенти, служители, стажанти, чираци, доброволци, млади хора и работещи с младежи.

В този процес организациите организират възможностите за физическите лица. Ползите за участващите организации включват повишен капацитет за дейност на международно равнище, подобрени управленчески умения, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка, управление и проследяване на проекти, по-привлекателен набор от възможности за студентите и служителите в участващите организации, възможност за разработване на иновативни проекти с партньори от целия свят.

Възможности по Основно действие 1

Мобилност на студенти и служители в областта на висшето образование

Организациите могат да изпращат и приемат студенти и служители от и до участващите държави. Служителите могат да преподават и да се обучават в чужбина, а студентите и докторантите могат да провеждат стажове или част от обучението си в чужбина.

Научете повече

Професионално образование и обучение на учащи и служители

Организациите могат да изпращат и приемат стажанти и обучаващи се за професионални стажове в чужбина, както и да изпращат служители за преподаване или обучение.

Научете повече

Служители в училища

Благодарение на тези възможности организациите могат да изпращат и приемат служители с цел преподаване и професионално развитие.

Научете повече

Служители в областта на образованието за възрастни

Има възможности организациите за образование за възрастни да изпращат и приемат служители с цел преподаване и обучение, както и за предоставяне на курсове.

Научете повече

Младежи и младежки работници

Организациите могат да кандидатстват за организиране на проекти. За младите хора има обмен на младежи, благодарение на който групи от млади хора могат да живеят и работят заедно до три седмици, и проекти на Европейската доброволческа служба с продължителност до 12 месеца. За работещите с младежи проектите са насочени към обучение и създаване на мрежи от контакти.

Научете повече

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

С възможностите се подкрепят доброволчески проекти с поне 30 участници от ЕДС за неплатена работа на пълно работно време с продължителност до два месеца. Организациите отговарят за планирането и управлението, подслона, издръжката и транспорта на участниците, както и за подкрепата за тях по време на дейността им.

Научете повече

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

Възможности организациите да организират програми за магистърска степен. ЕС предоставя финансиране за тези програми за подбор на студенти четири пъти годишно.

Научете повече

Заеми за обучение в магистърска програма в рамките на „Еразъм+“

Съществуват възможности отговарящите на условията финансови посредници да предоставят при специални условия заеми на студенти за обучение в магистърска програма в чужбина.

Научете повече

Споделете тази страница