Storskaliga evenemang inom Europeiska volontärtjänsten

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Vilka möjligheter finns?

Erasmus+ stöder organisationer som vill driva projekt inom ramen för europeiska eller internationella evenemang där minst 30 volontärer från Europeiska volontärtjänsten deltar.

Hur går det till?

Din organisation kan delta om det är en offentlig eller privat organisation som är baserad i ett programland och är med och anordnar ett europeiskt eller internationellt evenemang inom ungdomsverksamhet, kultur eller idrott.

Även organisationer som har ingått ett formellt samarbetsavtal med evenemangets arrangörer kan delta.

Vad mer behöver jag veta?

De organisationer som får stöd förväntas förbereda, genomföra och följa upp evenemanget. Det omfattar också att välja ut deltagare, förbereda dem inför evenemanget och utvärdera verksamheten.

Man kan också välja att bara bedriva kompletterande verksamhet och t.ex. arrangera sidoaktiviteter för att slå ett slag för volontärarbete och Europeiska volontärtjänsten.

Volontärerna ska vara mellan 17 och 30 år och kan delta på heltid i upp till två månader utomlands.

Projekten ska pågå mellan tre och tolv månader i samma land som evenemanget.

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Mer information

Läs mer på genomförandeorganets webbplats eller i programhandledningen för Erasmus+.

Du kan också kontakta genomförandeorganet eller EU-kommissionen.

Dela denna sida