Veľké podujatia Európskej dobrovoľníckej služby

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by si mali prečítať informácie na webovej lokalite Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka príležitosť pre organizácie, ktoré realizujú projekt v rámci európskych alebo celosvetových podujatí, do ktorého je zapojených minimálne 30 dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby.

Ako to funguje?

O účasť na programe môže požiadať každá verejná alebo súkromná organizácia zriadená v krajine účastniacej sa programu, ktorá sa priamo zapája do organizovania európskeho alebo medzinárodného podujatia v oblasti mládeže, kultúry alebo športu.

Zapojiť sa môžu aj organizácie, ktoré uzavreli formálnu dohodu o spolupráci s organizátormi podujatia.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Od organizácií realizujúcich veľké podujatie Európskej dobrovoľníckej služby sa očakáva príprava a realizácia projektu a vykonanie nadväzujúcich aktivít (vrátane výberu a prípravy účastníkov pred podujatím a vyhodnotenia aktivít).

Organizácie môžu svoj projekt obmedziť len na doplnkové činnosti, ako je organizovanie vedľajších aktivít zameraných na propagáciu hodnoty dobrovoľníctva a Európskej dobrovoľníckej služby.

Do projektu sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 17 do 30 rokov prostredníctvom neplatenej dobrovoľníckej služby na plný úväzok počas obdobia až 2 mesiacov v inej krajine.

Projekty môžu trvať od 3 do 12 mesiacov a musia sa realizovať v tej istej krajine, v ktorej sa koná podujatie.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by si mali prečítať informácie na webovej lokalite Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

V prípade ďalších otázok kontaktujte Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, alebo si preštudujte sprievodcu programom Erasmus+.

Takisto sa môžete obrátiť na výkonnú agentúru alebo Európsku komisiu.

Zdieľajte túto stránku