Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

Jak się zgłosić?

Zainteresowane organizacje znajdą informacje na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Jakie są możliwości?

Erasmus+ oferuje organizacjom możliwość zarządzania projektami w ramach wydarzeń na szczeblu europejskim lub światowym z udziałem co najmniej 30 woluntariuszy zaangażowanych w wolontariat europejski.

Jak to działa?

Uczestniczyć mogą wszelkie organizacje publiczne lub prywatne, ustanowione w kraju uczestniczącym w programie i bezpośrednio zaangażowane w organizację wydarzenia europejskiego/międzynarodowego na rzecz młodzieży, kultury lub sportu.

Mogą uczestniczyć także organizacje związane formalną pisemną umową o współpracy z organizatorami wydarzenia.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Organizacje, które realizują duże imprezy w ramach wolontariatu europejskiego powinny przygotować, realizować i kontynuować wszelkie działania z nimi związane, takie jak dobór uczestników, wstępne przygotowanie do imprezy i ocena działań.

Organizacje mogą także zaangażować się w dodatkowe działania, takie jak organizowanie imprez towarzyszących, które mają na calu promowanie idei wolontariatu i wolontariatu europejskiego.

Wolontariusze muszą być w wieku od 17 do 30 lat i być gotowi do podjęcia nieodpłatnej dobrowolnej pracy za granicą w pełnym wymiarze godzin przez okres do dwóch miesięcy.

Czas trwania projektów wynosi od 3 do 12 miesięcy. Muszą być one realizowane w tym samym kraju, w którym odbywa się impreza.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowane organizacje znajdą informacje na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz w przewodniku po programie Erasmus+.

Można również skontaktować się z Agencją Wykonawczą lub Komisją Europejską.

Podziel się tą stroną