Eiropas Brīvprātīgo dienesta plaša mēroga pasākumi

Kā pieteikties

Ieinteresētās organizācijas, kuras vēlas pieteikties, ir aicinātas ieskatīties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Par ko ir runa?

“Erasmus+” piedāvā organizācijām iespēju vadīt projektu tādu Eiropas vai starptautisku pasākumu ietvaros, kuros piedalās vismaz 30 Eiropas Brīvprātīgo dienesta (EVS) brīvprātīgie.

Kā tas darbojas praksē?

Šī iespēja tiek piedāvāta jebkurai publiskai vai privātai organizācijai, kas ir reģistrēta programmas valstī un tieši saistīta ar kāda Eiropas vai starptautisku pasākuma organizēšanu jaunatnes, kultūras vai sporta jomā.

Tāpat var arī piedalīties organizācijas, kas noslēgušas oficiālu sadarbības līgumu ar pasākuma organizatoriem.

Kas vēl ir jāzina

Organizācijām, kuras rīko EVS plaša mēroga pasākumu, tas ir jāsagatavo un jāīsteno, kā arī jāveic pēcpasākumi pēc tā beigām. Organizācijām jo īpaši ir jāatlasa dalībnieki, jāsagatavo viņi pirms pasākuma norises un jānovērtē notikušās darbības.

Organizācijas var arī rīkot tikai papildu darbības ārpus pasākuma, izceļot brīvprātīgā darba un Eiropas Brīvprātīgo dienesta nozīmi.

Lai varētu piedalīties pilnslodzes neapmaksātā brīvprātīgajā darbā, kas norisinās ārzemēs un ilgst lielākais divus mēnešus, brīvprātīgajiem ir jābūt vecumā no 17 līdz 30 gadiem.

Projekti ilgst 3 līdz maksimums 12 mēnešus, un tiem ir jānorisinās tajā pašā valstī kā pasākumam.

Kā pieteikties?

Ieinteresētās organizācijas, kuras vēlas pieteikties, ir aicinātas ieskatīties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija

Plašāka informācija ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā un Programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Varat arī sazināties ar izpildaģentūru vai Eiropas Komisiju.

Bendrinti šį puslapį