Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai

Kaip pateikti paraišką

Paraišką teikti norinčios organizacijos turėtų apsilankyti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos interneto svetainėje.

Kokių galimybių esama?

Pagal programą „Erasmus+“ organizacijoms suteikiama galimybė valdyti projektą, susijusį su europinio arba pasaulinio masto renginiais, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 30 Europos savanorių tarnybos (EST) savanorių.

Kaip tai veikia?

Dalyvauti pageidaujančios organizacijos gali tai daryti, jeigu jos yra programos šalyje įsteigtos viešosios arba privačiosios organizacijos, ir tiesiogiai dalyvauja organizuojant europinio arba tarptautinio masto renginį jaunimo, kultūros arba sporto srityje.

Organizacijos taip pat gali dalyvauti, jeigu iš renginio organizatorių gavo oficialų bendradarbiavimo sutikimą.

Ką dar reikėtų žinoti?

Organizacijos, vykdančios didelio masto EST renginį, turėtų parengti veiklą, ją įvykdyti ir atlikti tolesnes susijusias užduotis, be kita ko, atrinkti dalyvius, parengti juos prieš renginį ir įvertinti veiklą.

Organizacijos taip pat gali dalyvauti tik papildomoje veikloje, pavyzdžiui, organizuoti gretutinę renginių veiklą, pabrėždamos savanoriavimo ir Europos savanorių tarnybos vertę.

Savanoriai turi būti 17–30 m. amžiaus ir gali dalyvauti ne ilgiau kaip du mėnesius užsienyje neatlyginamai vykdydami visą darbo dieną trunkančią veiklą.

Projektai turi būti 3–12 mėn. trukmės ir turi vykti toje pačioje šalyje kaip ir renginys.

Kaip teikti paraišką?

Paraišką teikti norinčios organizacijos turėtų apsilankyti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos interneto svetainėje.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos pateikiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos interneto svetainėje ir „Erasmus+“ programos vadove.

Tai pat galite kreiptis į vykdomąją įstaigą arba Europos Komisiją.

Bendrinti šį puslapį