Veliki događaji koje organizira Europska volonterska služba

Kako se prijaviti

Organizacije koje se žele prijaviti trebale bi potražiti informacije naweb-mjestu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Koje mogućnosti postoje?

Eramus+ organizacijama nudi mogućnost upravljanja projektom u okviru događanja na europskoj ili svjetskoj razini na kojima radi najmanje 30 volontera Europske volonterske službe (EVS).

Kako to funkcionira?

Organizacije koje žele sudjelovati mogu to učiniti ako je riječ o javnim ili privatnim organizacijama s poslovnim nastanom u državi obuhvaćenoj Programom te ako su izravno uključene u organizaciju događaja na europskoj ili međunarodnoj razini za mlade te u području kulture ili sporta.

Organizacije mogu sudjelovati i ako su dobile službeni pristanak organizatora događaja na suradnju.

Što još treba znati?

Organizacije koje se bave velikim EVS događajima trebale bi pripremiti, izvršiti i naknadno popratiti aktivnost, uključujući odabir sudionika i njihovu pripremu prije događaja te evaluaciju aktivnosti.

Organizacije se mogu ograničiti i na dopunske aktivnosti, primjerice organiziranje aktivnosti na marginama radi promicanja vrijednosti volontiranja i Europske volonterske službe.

Volonteri moraju biti u dobi od 17 do 30 godina te mogu volonterski raditi u inozemstvu puno radno vrijeme i bez plaće do najviše dva mjeseca.

Projekti moraju trajati od 3 do 12 mjeseci te se moraju odvijati u istoj državi kao i događaj.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti trebale bi potražiti informacije naweb-mjestu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Saznajte više

Dodatne informacije dostupne su na web-mjestu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu te u Vodiču programa Erasmus+.

Možete se i obratiti Izvršnoj agenciji ili Europskoj komisiji.

Podijelite ovu stranicu