Mór-imeachtaí na Seirbhíse Deonaí Eorpaí

Conas iarratas a dhéanamh

Eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach, ba cheart dóibh féachaint ar Shuíomh Gréasáin na Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cén deis atá ann?

Tugann Erasmus+ deis d'eagraíochtaí tionscadal a bhainistiú i gcreat ócáidí Eorpacha nó domhanda ina bhfuil, ar a laghad, 30 oibrí deonach de chuid na Seirbhíse Deonaí Eorpaí (EVS).

Conas a oibríonn sé?

Féadfaidh eagraíochtaí atá ag iarraidh páirt a ghlacadh é sin a dhéanamh más eagraíocht phoiblí nó phríobháideach iad atá bunaithe i dtír chláir agus iad páirteach go díreach san eagrú ar ócáid Eorpach nó idirnáisiúnta i réimse na hóige, an chultúir nó an spóirt.

Féadfaidh eagraíochtaí a bheith páirteach freisin má tá comhaontú comhair foirmeálta faighte acu ó eagraithe na hócáide.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Ba chóir d'eagraíochtaí atá ag eagrú ócáide de chuid na EVS a bheith ag súil le hullmhúchán, cur i gcrích agus obair leantach a dhéanamh don ghníomhaíocht, lena n-áirítear tascanna amhail rannpháirtithe a roghnú, iad a ullmhú roimh an ócáid, agus meastóireacht a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí.

Féadfaidh eagraíochtaí iad féin a theorannú d'imeachtaí comhlántacha, amhail gníomhaíochtaí a eagrú ar thaobh na hócáide chun luach na hoibre deonaí agus na Seirbhíse Deonaí Eorpaí a chur chun cinn.

Ní mór d'oibrithe deonacha a bheith idir 17-30 bliain d'aois, agus féadfaidh siad páirt a ghlacadh trí obair dheonach lánaimseartha neamhíoctha a dhéanamh ar feadh suas le dhá mhí thar lear.

Mairfidh tionscadail idir 3-12 mhí ar fad, agus ní mór dóibh bheith ar siúl sa tír chéanna ina bhfuil an ócáid ar siúl.

Conas iarratas a dhéanamh

Eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach, ba cheart dóibh féachaint ar Shuíomh Gréasáin na Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais ar fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir, agus i dTreoirleabhar Erasmus+.

Ina theannta sin, is féidir leat dul i dteagmháil leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháinleis an gCoimisiún Eorpach.

Comhroinn an leathanach seo