Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun laajamittaiset tapahtumat

Hakumenettelyt

Hakuohjeet ovat koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston verkkosivustolla.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden hallinnoida vapaaehtoispalveluhankkeita (EVS) eurooppalaisten tai maailmanlaajuisten tapahtumien puitteissa. Tällaisissa tapahtumissa on oltava mukana vähintään 30 EVS-vapaaehtoista.

Tuen hakijat

Organisaatio voi osallistua hankkeeseen, jos se on ohjelmamaassa sijaitseva julkinen tai yksityinen organisaatio, joka osallistuu suoraan nuoriso-, kulttuuri- tai urheilualan eurooppalaisen tai maailmanlaajuisen tapahtuman järjestämiseen.

Osallistuminen on mahdollista myös, jos organisaatio on tehnyt tapahtuman järjestäjien kanssa virallisen yhteistyösopimuksen.

Muuta huomioon otettavaa

Laajamittaisen EVS-tapahtuman järjestäjäorganisaatioiden odotetaan osallistuvan seuraaviin vaiheisiin: hankkeen valmistelut, EVS-toiminnon toteuttaminen ja jatkotoimet. Näihin kuuluvat mm. osallistujien valinta, heidän lähtövalmennuksensa sekä EVS-toimintojen arviointi.

Organisaatiot voivat myös rajata osallistumisensa ainoastaan täydentäviin toimiin, kuten sellaisten oheistapahtumien järjestämiseen, joiden tarkoituksena on korostaa vapaaehtoispalvelun ja EVS-hankkeiden hyödyllisyyttä.

Vapaaehtoisten on oltava 17–30-vuotiaita. He voivat osallistua palkattomaan kokopäiväiseen vapaaehtoispalveluun ulkomailla enintään kahden kuukauden ajan.

Hankkeiden kesto on 3–12 kuukautta. Ne on toteutettava samassa maassa, jossa varsinainen tapahtuma järjestetään.

Hakumenettely

Hakuohjeet ovat koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston verkkosivustolla.

Lisätietoja

Lisätietoja tarjoavat koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto ja Erasmus+ ‑ohjelmaopas.

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston lisäksi tarkempia tietoja saa myös Euroopan komissiosta.

Jaa tämä sivu