Euroopa vabatahtliku teenistuse suurüritused

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peaksid tutvuma Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil esitatud teabega.

Võimalused

Erasmus+ pakub organisatsioonidele võimalust juhtida Euroopa või rahvusvahelisel tasandil projekti, millesse on kaasatud vähemalt 30 Euroopa vabatahtliku teenistuse vabatahtlikku.

Kuidas see toimib?

Osaleda saavad programmiriigis asutatud avaliku või erasektori organisatsioonid, mis on otseselt seotud Euroopa või rahvusvahelise tasandi ürituse korraldamisega noorte, kultuuri või spordi valdkonnas.

Osaleda võivad ka organisatsioonid, kellel on ürituse korraldajatega sõlmitud ametlik koostööleping.

Mida peaksite veel teadma?

Euroopa vabatahtliku teenistuse suurüritust korraldavalt organisatsioonilt oodatakse selle ettevalmistamist, elluviimist ja vajalikku üritusejärgset tegevust. Ülesanded on näiteks osalejate väljavalimine, nende ettevalmistamine ning tegevuse hindamine.

Organisatsioonid võivad piirduda ka vaid selliste kõrvalürituste korraldamisega, mille eesmärk on vabatahtliku tegevuse väärtuse ja Euroopa vabatahtliku teenistuse tutvustamine.

Vabatahtlikud peavad olema 17–30-aastased ning saavad anda oma panuse, töötades kuni kaks kuud välismaal tasuta ja täistööajaga.

Projekti kestus peab olema 3–12 kuud ja see peab aset leidma üritusega ühes ja samas riigis.

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peaksid tutvuma Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil esitatud teabega.

Lisateave

Lisateavet saate Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidilt ning Erasmus+ programmijuhendist.

Samuti võite ühendust võtta rakendusameti või Euroopa Komisjoniga.

Jaga seda lehte