Μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να συμβουλευτούν τον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να διαχειριστούν ένα σχέδιο στο πλαίσιο εκδηλώσεων ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας εμβέλειας, στο οποίο θα συμμετέχουν τουλάχιστον 30 εθελοντές της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Πώς λειτουργεί

Επιλέξιμοι είναι μόνον οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα του προγράμματος και συμμετέχουν άμεσα στη διοργάνωση ευρωπαϊκής ή διεθνούς εκδήλωσης στους τομείς της νεολαίας, του πολιτισμού ή του αθλητισμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η σύναψη επίσημης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού και των διοργανωτών της εκδήλωσης.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Οι οργανισμοί που πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας πρέπει να αναμένουν ότι θα προετοιμάσουν, θα υλοποιήσουν και θα παρακολουθούν την εν λόγω δραστηριότητα. Οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. την επιλογή των συμμετεχόντων, την προετοιμασία τους πριν από την εκδήλωση καθώς και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να περιοριστούν σε συμπληρωματικές δραστηριότητες, π.χ. τη διοργάνωση δραστηριοτήτων παράλληλα με την εκδήλωση, για την προώθηση του εθελοντισμού και της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Οι εθελοντές πρέπει να είναι 17-30 ετών και μπορούν να λάβουν μέρος με μη αμειβόμενη, εθελοντική εργασία πλήρους απασχόλησης στο εξωτερικό για μέγιστο διάστημα δύο μηνών.

Τα σχέδια πρέπει να διαρκούν 3-12 μήνες και να πραγματοποιηθούν στην ίδια χώρα με αυτή όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να συμβουλευτούν τον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, καθώς και του οδηγού του προγράμματος Erasmus+.

Μπορείτε ακόμη να επικοινωνήσετε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα