Store arrangementer under Den Europæiske Volontørtjeneste

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Organisationer, der ønsker at ansøge, bør besøge websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).

Hvad går muligheden ud på?

Erasmus+ giver organisationer mulighed for at administrere et europæisk eller internationalt projekt med mindst 30 frivillige fra Den Europæiske Volontørtjeneste (EVS).

Hvordan fungerer det?

Organisationer kan deltage, hvis de er offentlige eller private organisationer, der er etableret i et programland, og er direkte beskæftiget med at organisere et europæisk eller internationalt arrangement på ungdoms-, kultur- eller sportsområdet.

Organisationer kan også deltage, hvis de har indgået en formel samarbejdsaftale med organisatorerne af arrangementet.

Hvad mere skal du vide?

Organisationer, der gennemfører et stort arrangement under EVS, kan regne med at skulle forberede, gennemføre og følge op på aktiviteten. Det indebærer bl.a. at udvælge deltagere, forberede dem før arrangementet og evaluere aktiviteterne.

Organisationerne kan også begrænse sig til støtteaktiviteter, f.eks. at organisere aktiviteter i forbindelse med arrangementet for at øge kendskabet til fordelene ved frivilligt arbejde og Den Europæiske Volontørtjeneste.

De frivillige skal være 17-30 år og kan deltage gennem ulønnet, frivilligt arbejde på fuld tid i op til to måneder i udlandet.

Projekterne skal vare fra 3 til 12 måneder og skal finde sted i samme land som arrangementet.

Hvordan søger du?

Organisationer, der ønsker at ansøge, bør besøge websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).

Læs mere

Du kan få flere oplysninger hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur og i programguiden for Erasmus+.

Du kan også kontakte EACEA eller EU-Kommissionen.

Del denne side