Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Jak podat přihlášku

Organizacím, které mají o účast zájem, jsou určeny internetové stránky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí organizacím příležitost řídit projekty v rámci evropských nebo celosvětových akcí s účastí nejméně 30 dobrovolníků Evropská dobrovolná služba (EDS) .

Jak to funguje?

Účastnit se mohou veřejné nebo soukromé organizace, které mají sídlo v programové zemi a které se přímo podílejí na pořádání evropské nebo mezinárodní akce v oblasti mládeže, kultury nebo sportu.

Účast organizací je rovněž možná v případě uzavření oficiální dohody o spolupráci s pořadateli akce.

Co byste ještě měli vědět

Organizace realizující rozsáhlou akci Evropské dobrovolné služby by měli počítat s provedením přípravy akce, jejím konáním a následnými opatřeními, včetně výběru účastníků, jejich přípravy na danou akci a vyhodnocení uskutečněných aktivit.

Organizace se rovněž mohou omezit pouze na doplňkové aktivity, jako je pořádání vedlejších aktivit s cílem propagovat význam dobrovolnictví a Evropské dobrovolné služby.

Dobrovolníci musejí být ve věku 17–30 let. Vykonávají v zahraničí neplacenou dobrovolnou práci na plný úvazek po dobu maximálně dvou měsíců.

Projekty musejí trvat 3–12 měsíců, přičemž se musí uskutečnit ve stejné zemi jako daná akce.

Jak podat žádost?

Organizacím, které mají o účast zájem, jsou určeny internetové stránky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Podrobnější informace podá Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu nebo je lze najít příručce k programu Erasmus+.

Můžete se rovněž obrátit na Evropskou komisi.

p>

Sdílej tuto stránku