Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

Как да кандидатствам

Желаещите да кандидатстват организации трябва да използват уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Какви възможности се предлагат?

„Еразъм+“ предлага на организациите възможността да ръководят проект в рамките на прояви на европейско или световно равнище, в които участват поне 30 доброволци по линия на Европейската доброволческа служба.

Как функционира?

Могат да се включат обществени или частни организации, установени в държава по програмата и пряко участващи в организирането на проява на европейско или международно равнище в областта на младежта, културата или спорта.

Могат да участват и организации, сключили официално споразумение за сътрудничество с организаторите на проява.

Какво друго трябва да знаете?

Организациите, които осъществяват мащабни прояви ЕДС, трябва да подготвят и изпълнят определена дейност и свързани с нея последващи действия, включително задачи като подбор на участници, предварителното им подготвяне за проявата и оценка на дейностите.

Организациите могат също така да се ограничат до допълнителни дейности, като организиране на съпътстващи проявата дейности с цел популяризиране на доброволчеството и Европейската доброволческа служба.

Доброволците трябва да бъдат на възраст между 17 и 30 години, като те могат да участват в неплатена доброволческа работа в чужбина на пълно работно време за срок до 2 месеца.

Продължителността на проектите трябва да бъде между 3 и 12 месеца, като те трябва да се осъществяват в същата страна като проявата.

Как да кандидатствате?

Желаещите да кандидатстват организации трябва да използват уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Повече информация ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и медии, както и в ръководството за програмата „Еразъм+“.

Можете също така да се свържете с изпълнителната агенция или с Европейската комисия.

Споделете тази страница