Alianțele cunoașterii

Cum puteți participa

Cererile trebuie depuse în cadrul cererilor de propuneri publicate anual de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Alianțele cunoașterii sunt proiecte transnaționale în cadrul cărora instituțiile de învățământ superior și întreprinderile colaborează pe probleme comune.

Obiectivul general este acela de consolida capacitatea de inovare în Europa și de a contribui la modernizarea sistemelor de învățământ superior.

Alianțele cunoașterii pot viza:

 • dezvoltarea unor metode de predare și învățare inovatoare și multidisciplinare
 • dezvoltarea mentalității și a competențelor antreprenoriale ale cadrelor didactice și ale personalului din întreprinderi
 • schimbul de cunoștințe și găsirea de noi soluții lucrând în parteneriat.

Ce posibilități se oferă

Alianțele cunoașterii le oferă organizațiilor posibilitatea de a elabora un proiect care să contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele menționate mai sus. Proiectele pot implica orice disciplină și orice sector. Sunt admise și proiectele care pun accent pe cooperarea intersectorială.

Partenerii au obiective comune și colaborează pentru a obține rezultate care să fie în beneficiul tuturor părților.

Exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:

 • promovarea inovării în învățământul superior și în mediul de afaceri
 • dezvoltarea spiritului și competențelor antreprenoriale
 • stimularea fluxului și schimbului de cunoștințe între învățământul superior și întreprinderi.

Cum funcționează

Organizațiile care doresc să participe la un proiect trebuie să formeze un consorțiu. Acesta va include:

 • minimum 6 organizații independente din cel puțin 3 țări participante la program,
 • dintre care cel puțin 2 instituții de învățământ superior,
 • și cel puțin 2 întreprinderi (consultanții și intermediarii pot participa cu condiția să demonstreze experiența și angajamentul în domeniul respectiv).

Pot participa și țări partenere, dacă acestea demonstrează că pot aduce o valoare adăugată consorțiului.

Consorțiul trebuie să fie condus de un solicitant, adică de organizația care depune propunerea în numele partenerilor și care răspunde de implementarea proiectului. Partenerii proiectului pot fi:

 • parteneri cu drepturi depline, care contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor proiectului sub autoritatea solicitantului sau
 • parteneri asociați, care contribuie la anumite sarcini/activități.

Rolul partenerilor asociați trebuie să fie clar definit în etapa depunerii cererii. Ei nu pot primi finanțare. Ambele tipuri de parteneri pot proveni fie dintr-o țară participantă la program, fie dintr-o țară parteneră.

Detalii practice

Durata proiectelor este de 2 sau 3 ani. În cazuri excepționale, aceasta poate fi prelungită, la cererea beneficiarului, cu maximum 6 luni.

Contribuția maximă a UE acordată pentru o alianță a cunoașterii cu o durată de 2 ani este de 700 000 EUR, iar pentru alianțele cunoașterii cu durata de 3 ani, 1 000 000 EUR.

Instituțiile de învățământ superior situate în țările participante la program implicate într-o cerere trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă. Carta Universitară Erasmus nu este necesară în cazul universităților din țări partenere.

Asigurarea calității trebuie să fie o componentă distinctă a proiectului, pentru a se garanta că se obțin rezultatele scontate și că acestea au un impact care depășește sfera organizațiilor partenere.

Alianțele cunoașterii trebuie să producă publicații (rapoarte, manuale, orientări etc.). Când este posibil, acestea trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise. Alianțele trebuie să se sprijine pe inițiativele existente, de exemplu pe acțiunea Open Education Europa, și să integreze instrumente digitale în metodele lor de lucru.

De asemenea, trebuie să prevadă participarea la grupuri tematice și la alte inițiative, pentru a promova schimbul de bune practici. Alianțele trebuie să includă în bugetul lor cheltuielile de prezentare a proiectului și a rezultatelor în cadrul Forumului UE pentru dialogul universități-întreprinderi.

Depunerea cererii

Cererile trebuie depuse în cadrul cererilor de propuneri publicate anual de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la alianțele cunoașterii. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Distribuie această pagină