#JeanMonnet30 – 30. výročie činností Jean Monnet

Európska komisia oslavuje 30. výročie činností programu Jean Monnet sériou podujatí a iných iniciatív po celom svete. Vyzývame účastníkov programu Jean Monnet, minulých i tých súčasných, aby si toto výročie pripomenuli spoločne s nami prostredníctvom diskusií, konferencií, workshopov, verejných diskusií a iných aktivít, na ktorých sa zúčastnia študenti, tvorcovia politík a občianska spoločnosť. Európska komisia bude prítomná na podujatí Európskeho univerzitného inštitútu „Stav Únie“, ktoré sa uskutoční 2. mája vo Florencii.

Dajte nám vedieť, či plánujete usporiadať nejaké podujatie

Európska komisia pripravila dotazník, v ktorom sa môžu vyjadriť všetky strany zaujímajúce sa o organizáciu podujatí pod hlavičkou „Jean Monnet – 30 rokov excelentnosti v odbore európskych štúdií“.

Zúčastnite sa na našich oslavách

Komisia vytvorila skupinu na Facebooku, kde sa môžu organizátori podujatí a iniciatív z celého sveta podeliť o svoje zážitky z osláv tohto výročia.
V tejto skupine môžete:

  • ohlásiť podujatia, ktoré plánujete zorganizovať v rámci osláv výročia;
  • vymieňať si aktuálne informácie o činnostiach programu Jean Monnet s potenciálnymi partnermi, študentmi, ktorí tento program využívajú, študentmi odboru európskych štúdií, pedagogickými pracovníkmi a všetkými, ktorí majú o európske štúdiá záujem.

Oslavy 30 rokov akademickej excelentnosti v odbore európskych štúdií

Pred 30 rokmi predstavila Jacqueline Lastouseová myšlienku vytvoriť vysokoškolské katedry európskych štúdií. Jej iniciatíva reagovala na rastúcu potrebu podporovať výskum európskej integrácie, prijímať a podporovať existujúce úsilie univerzít a združení aktívnych v oblasti európskych štúdií pri výučbe európskych štúdií. Tak sa zrodila akcia Jean Monnet, pomenovaná po jednom zo zakladateľov EÚ a prvom predsedovi Európskeho spoločenstva uhlia a ocele Jeanovi Monnetovi (1888 – 1979).

V priebehu nasledujúcich 30 rokov sa v rámci štúdií európskej integrácie zrodil impozantný počet projektov, takmer 5000. V súčasnosti sa do akcií Jean Monnet, ktoré sú rozšírené v 87 krajinách sveta, každý rok zapojí asi pol milióna študentov. 30. výročie akcií Jean Monnet, ktoré pripadá na rok 2019, bude príležitosťou na diskusiu o ich dosahu na európske štúdie na celom svete, ale aj o ich širšom celospoločenskom dosahu.

Ďalšie informácie o činnostiach Jean Monnet a každoročnú výzvu na predloženie návrhov nájdete tu.

Súvisiace správy a udalosti

Zdieľajte túto stránku