#JeanMonnet30 - 30 anniversarju tal-Attivitajiet f’ġieħ Jean Monnet

Il-Kummissjoni Ewropea tiċċelebra t-30 anniversarju tal-Attivitajiet Jean Monnet permezz ta’ sensiela ta’ avvenimenti u inizjattivi oħra madwar id-dinja. Il-benefiċjarji ta’ Jean Monnet passati u attwali u l-istejjer ta’ suċċess huma mħeġġa biex jiċċelebraw magħna permezz ta’ dibattiti, konferenzi, sessjonijiet ta’ ħidma, dibattiti pubbliċi u attivitajiet oħra involuti mal-istudenti, dawk li jfasslu l-politika u s-soċjetà ċivili. Il-Kummissjoni Ewropea se tkun preżenti fl-avveniment dwar l-Istat tal-Unjoni fit-2 ta’ Mejju f’Firenze fl-Istitut Universitarju Ewropew.

Għarrafna jekk qed tippjana li torganizza avveniment

Il-Kummissjoni Ewropea ħolqot stħarriġ li huwa disponibbli għall-partijiet kollha interessati li jorganizzaw avvenimenti taħt l-umbrella ta’ “Jean Monnet – 30 sena ta’ eċċellenza fl-istudji tal-UE”.

Kun parti miċ-ċelebrazzjoni

Il-Kummissjoni ħolqot grupp ta’ Facebook fejn l-organizzaturi jistgħu jaqsmu l-avvenimenti u l-inizjattivi li jiċċelebraw dan l-anniversarju madwar id-dinja.
F’dan il-grupp, tista’:

  • tħabbar l-avvenimenti li qed tippjana li torganizza fil-kuntest tal-anniversarju;
  • taqsam l-aħbarijiet relatati mal-Attivitajiet ta’ Jean Monnet ma’ msieħba potenzjali, studenti li jibbenefikaw mill-programm, studenti ta’ studji Ewropej, il-komunità ta’ tagħlim u kull min għandu interess fl-istudji tal-UE.

30 sena li jiċċelebraw l-eċċellenza akkademika fl-Istudji Ewropej

30 sena ilu, is-Sinjura Jacqueline Lastenuse ippreżentat l-idea tagħha ta’ “Presidenti Ewropej” fl-Edukazzjoni Għolja. L-inizjattiva tagħha ssodisfat il-ħtieġa dejjem tikber biex tappoġġja r-riċerka dwar l-Integrazzjoni Ewropea, tilqa’ u tinkoraġġixxi l-isforzi eżistenti tal-universitajiet u tal-assoċjazzjonijiet tal-istudji Ewropej fit-tagħlim tal-Istudji Ewropej. B’hekk twieldet l-Azzjoni Jean Monnet, imsemmija għal wieħed mill-Pijunieri tal-UE, l-ewwel President tal-Komunità Ekonomika u tal-Azzar, Jean Monnet (1888–1979).

Matul dawn l-aħħar 30 sena, numru impressjonanti ta’ kważi 5,000 proġett ikkontribwixxew fil-qasam tal-istudji tal-integrazzjoni Ewropea. Bħalissa, nofs miljun student jibbenefikaw mill-Azzjonijiet ta’ Jean Monnet kull sena, li issa huma preżenti f’87 pajjiż fid-dinja kollha. It-30 anniversarju tal-Azzjonijiet ta’ Jean Monnet fl-2019 jipprovdi opportunità biex jiġi diskuss l-impatt tiegħu fuq l-istudji Ewropej fid-dinja kollha iżda wkoll l-impatt usa’ tiegħu fuq is-soċjetà tagħna.

Għal aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet f’ġieħ Jean Monnet u s-Sejħa annwali żur hawn.

Aqsam din il-paġna

Related News and Events