#JeanMonnet30 – ceiliúradh ar 30 bliain de Ghníomhaíochtaí Jean Monnet

Tá ceiliúradh á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach ar 30 bliain de Ghníomhaíochtaí Jean Monnet le sraith imeachtaí agus tionscnamh eile a bheidh ar siúl ar fud an domhain. Daoine a bhain tairbhe as gníomhaíochtaí Jean Monnet in imeacht na mblianta, agus go deimhin daoine atá rannpháirteach iontu faoi láthair, agus a bhfuil scéal le hinsint acu, cuirtear fearadh na fáilte rompu ceiliúradh in éineacht linn sna díospóireachtaí, comhdhálacha, ceardlanna agus gníomhaíochtaí eile a thabharfaidh le chéile mic léin, lucht déanta beartas agus an tsochaí shibhialta. Beidh an Coimisiún Eorpach i láthair ag ócáid de chuid na hInstitiúide Ollscoile Eorpaí faoi Staid an Aontais a bheidh i bhFlórans an 2 Bealtaine.

Abair linn má tá sé beartaithe agat ócáid a eagrú

suirbhé cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach atá ar fáil do gach páirtí ar suim leo ócáidí a eagrú faoin scáth “Jean Monnet – 30 bliain den bharrfheabhas i léann an Aontais Eorpaigh”.

Glac páirt sa cheiliúradh

grúpa Facebook cruthaithe ag an gCoimisiún ar ar féidir le daoine na hócáidí agus na tionscnaimh cheiliúrtha atá á n-eagrú ar fud an domhain a roinnt le daoine eile.
Sa ghrúpa sin, is féidir leat:

  • fógra a thabhairt faoi na hócáidí atá beartaithe agat a eagrú i gcomhthéacs an chomórtha;
  • nuacht a bhaineann le Gníomhaíochtaí Jean Monnet a roinnt le páirtithe féideartha, mic léinn a bhaineann leas as an gclár, mic léinn staidéir Eorpaigh, earnáil an oideachais agus aon duine a bhfuil spéis acu i léann an Aontais.

30 bliain den bharrfheabhas i léann an Aontais Eorpaigh a cheiliúradh

30 bliain ó shin, chuir an tUasal Jacqueline Lastenouse i láthair an smaoineamh a bhí aici faoi “Ollúnachtaí Eorpacha” san Ardoideachas. D’fhreastail an tionscnamh sin ar ghá a bhí ag méadú, gá a bhain le tacaíocht a thabhairt don taighde ar chomhtháthú na hEorpa agus le daoine a spreagadh chun páirt a ghlacadh sna hiarrachtaí a bhí á ndéanamh cheana féin ag ollscoileanna agus ag comhlachais staidéir Eorpaigh i dteagasc an léinn Eorpaigh, agus leis na hiarrachtaí sin a chothú. Is dá bharr sin a tháinig Gníomhaíocht Jean Monnet ar an saol, gníomhaíocht atá ainmnithe as duine de Cheannródaithe an Aontais Eorpaigh, an chéad uachtarán ar chomhlacht feidhmiúcháin an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach, Jean Monnet (1888 – 1979).

Le 30 bliain anuas, tá líon suntasach tionscadal, beagnach 5,000 san iomlán, tar éis cur go mór le réimse léann an chomhtháthaithe Eorpaigh. Gach bliain baineann leathmhilliún mac léinn tairbhe as Gníomhaíochtaí Jean Monnet, atá anois ar bun i 87 dtír ar fud an domhain. Agus comóradh 30 bliain de Ghníomhaíochtaí Jean Monnet ar siúl in 2019, tá deis ann plé a dhéanamh ar thionchar na nGníomhaíochtaí ar an léann Eorpach ar bhonn domhanda agus ar a dtionchar ar an tsochaí trí chéile.

Tá tuilleadh eolais faoi Ghníomhaíochtaí Jean Monnet agus faoin nglao bliantúil le fáil anseo.

Comhroinn an leathanach seo

Related News and Events