#JeanMonnet30 — 30-а годишнина на дейностите „Жан Моне“

Европейската комисия отбелязва 30-та годишнина на дейностите „Жан Моне“ чрез поредица от прояви и други инициативи в целия свят. Каним всички бивши и настоящи участници в дейностите „Жан Моне“ да се присъединят към честванията, като участват в дебати, конференции, семинари, публични обсъждания и други дейности заедно със студенти, политици и представители на гражданското общество. Европейската комисия ще бъде в Европейския университетски институт на свързаната със състоянието на Съюза проява на 2 май във Флоренция.

Кажете ни, ако имате намерение да организирате проява

Европейската комисия създаде анкета, която е на разположение на всички заинтересовани от организирането на прояви в рамките на инициативата „Жан Моне — 30 години високи постижения в изучаването на ЕС“.

Станете част от честванията

Комисията създаде група във Facebook, където организаторите могат да споделят прояви и инициативи за честване на годишнината по света.
В тази група можете да:

  • съобщавате за прояви, които планирате да организирате в контекста на годишнината;
  • споделяте новини, свързани с дейностите „Жан Моне“, с потенциални партньори, студенти, които участват в програмата, студенти по европеистика, преподавателската общност и всички, които проявяват интерес към ЕС.

30 години високи академични постижения в областта на европеистиката

Преди 30 години Жаклин Ластенуз представя идеята си за „европейски катедри“ в областта на висшето образование. Инициативата ѝ отговаря на нарастващата необходимост от подкрепа за научните изследвания в областта на европейската интеграция, обхваща и насърчава съществуващите усилия на университетите и асоциациите в преподаването на европеистика. Програмата „Жан Моне“ е наречена на един от основателите на ЕС, първия председател на Европейската общност за въглища и стомана, Жан Моне (1888—1979 г.).

През последните 30 години забележителен брой от почти 5000 проекта допринасят за изучаването на европейската интеграция. Понастоящем половин милион студенти участват всяка година в дейностите „Жан Моне“, които вече присъстват в 87 страни по света. 30-ата годишнина на дейностите „Жан Моне“ през 2019 г. дава възможност за обсъждане на нейното въздействие върху европейските изследвания в световен мащаб, както и по-широкото въздействие върху нашето общество.

Повече информация за дейностите „Жан Моне“ и годишната покана за представяне на предложения вижте тук.

Споделете тази страница

Свързани новини и събития