Jean Monnet

Vad går det ut på?

Jean Monnet är den del av Erasmus+ som ska främja EU-studier runtom i världen.

Jean Monnet-insatserna ska bygga broar mellan akademiker, forskare och EU:s beslutsfattare.

Fokus ligger på studier och forskning om EU-integrationen och EU:s roll i en globaliserad värld.

Jean Monnet-insatserna organiseras av universitet och högskolor som också skickar in ansökan. Här kan du som arbetar inom högskolan se vad det innebär för dig.

Vilka möjligheter finns?

Moduler

Jean Monnet-modulerna är korta utbildningar eller kurser om EU. De kan vara introduktionsmoduler om EU, kurser inriktade på en särskild aspekt eller disciplin inom EU-studier eller moduler som är mer tvärvetenskapliga.

Läs mer om Jean Monnet-modulerna

Professurer

Jean Monnet-professurer är undervisningstjänster inom EU-studier för professorer. Man kan ha en sådan professur i tre år.

Läs mer om Jean Monnet-professurerna

Dela denna sida