Jean Monnet

Pregled

Dejavnosti Jean Monnet so del programa Erasmus+, namenjenega spodbujanju odličnosti v evropskih študijah na visokošolskih ustanovah po svetu.

Dejavnosti Jean Monnet združujejo akademsko in raziskovalno sfero z oblikovalci politike EU.

Poudarek je na preučevanju in raziskovanju evropskega povezovanja in razumevanju položaja Evrope v globaliziranem svetu.

Dejavnosti Jean Monnet so sicer namenjene visokošolskim ustanovam, ki jih tudi izvajajo, za zaposlene na visokošolskih ustanovah pa smo pripravili pregled možnosti, ki so na razpolago.

Možnosti

Moduli

Moduli Jean Monnet so sklopi kratkih predavanj s področja evropskih študij. To so lahko predstavitvena predavanja o EU, predavanja o posameznem vidiku ali disciplini v okviru evropskih študij, lahko gre za večdisciplinaren pristop.

Več o modulih Jean Monnet

Katedre

Katedra Jean Monnet je učiteljsko mesto na visokošolski ustanovi, specializirano za evropske študije, ki ga lahko zasedejo univerzitetni profesorji in predavatelji za 3 leta.

Več o katedrah Jean Monnet

Dajte v skupno rabo to stran