Jean Monnet

Prehľad

Jean Monnet tvorí časť programu Erasmus+ a je zameraný na podporu excelentnosti v oblasti štúdií o EÚ v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania na celom svete.

Cieľom akcií Jean Monnet je spájať akademických a výskumných pracovníkov s politikmi z EÚ.

Dôraz sa kladie na štúdium a výskum v otázkach integrácie EÚ a v pochopení úlohy Európy v globalizovanom svete.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania organizujú akcie Jean Monnet a spotredkúvajú súvisiace prihlášky. Ak však pracujete v oblasti vysokoškolského vzdelávania ako jednotlivec, mohlo by vás zaujímať, aké rôzne možnosti sú pre vás dostupné.

Príležitosti:

Moduly

Moduly programu Jean Monnet sú krátke programy výučby alebo kurzy v oblasti štúdií o EÚ. Môžu to byť úvodné moduly do problematiky EÚ, kurzy zamerané na osobitné hľadisko alebo disciplínu v rámci štúdií o EÚ alebo využívajúce multidisciplinárny prístup.

Viac informácií o moduloch Jean Monnet.

Katedry

Katedry Jean Monnet sú pedagogické pozície so špecializáciou na štúdie o Európskej únii pre univerzitných profesorov a skúsených vyučujúcich. Tieto pozície sú na 3 roky.

Viac informácií o katedrách Jean Monnet.

Zdieľajte túto stránku