Jean Monnet

Overzicht

Jean Monnet is het onderdeel van Erasmus+ dat de kwaliteit van Europese studies op hogeronderwijsniveau in de hele wereld moet bevorderen.

De Jean Monnet-acties hebben tot doel bruggen te bouwen tussen academici, onderzoekers en EU-beleidsmakers.

De nadruk ligt op de studie van en onderzoek naar de Europese eenwording en de plaats die Europa inneemt in de geglobaliseerde wereld.

De Jean Monnet-acties worden georganiseerd en uitgevoerd via instellingen voor hoger onderwijs, maar als u in het onderwijs werkzaam bent, kunt u ook zelf eens nagaan welke mogelijkheden er voor u zijn.

Mogelijkheden

Modules

Jean Monnet-modules zijn korte onderwijsopdrachten of cursussen over Europese studies. Dit kunnen introductiemodules over de EU zijn, cursussen over een specifiek aspect van of discipline binnen Europese studies, of modules met een meer multidisciplinaire aanpak.

Meer over Jean Monnet-modules

Leerstoelen

Een Jean Monnet-leerstoel is een tijdelijke aanstelling in Europese studies voor hoogleraren en andere universiteitsdocenten. Het gaat om leerstoelen van 3 jaar.

Meer over Jean Monnet-leerstoelen

Deel deze pagina