Jean Monnet

Forléargas

Is cuid de Chlár Erasmus+ é Jean Monnet atá tiomnaithe don bharrfheabhas a chur chun cinn i Léann an Aontais Eorpaigh sna hinstitiúidí ardoideachas ar fud an domhain.

Is éard is aidhm do Ghníomhaíochtaí Jean Monnet naisc a chruthú idir lucht léinn, lucht taighde agus lucht ceaptha beartais an Aontais Eorpaigh.

Leagtar béim ar an staidéar agus an taighde ar chomhtháthú an Aontais Eorpaigh agus ar áit na hEorpa i saol domhandaithe an lae inniu a thuiscint.

Is trí na hinstitiúidí ardoideachais a eagraítear Gníomhaíochtaí Jean Monnet agus a chuirtear iarratas isteach orthu ach, más duine aonair tú ag obair in institiúid ardoideachais, b'fhéidir gur mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoi na deiseanna éagsúla atá ar fáil duit.

Deiseanna maidir le:

Modúil

Is éard is Módúil Jean Monnet ann cláir mhúinteoireachta ghearra nó cúrsaí faoi Léann an Aontais Eorpaigh. Is féidir modúil tosaigh faoin Aontas Eorpach, cúrsaí a dhíríonn ar shainghné nó disiplín laistigh de Léann an Aontais Eorpaigh, nó cur chuige ildisiplín a bheith i gceist.

Tuilleadh eolais faoi Mhodúil Jean Monnet

Ollúnachtaí

Poist teagaisc le speisialtacht i léann an Aontais Eorpaigh d' ollúna agus léachtóirí sinsearacha ollscoile is ea Ollúnachtaí Jean Monnet. Maireann na poist sin 3 bliana.

Tuilleadh eolais faoi Ollúnachtaí Jean Monnet

Comhroinn an leathanach seo