Jean Monnet

Yleistä

Erasmus+ ‑ohjelman Jean Monnet -osuus tukee EU:ta koskevaa huippuosaamista korkeakouluissa kaikkialla maailmassa.

Jean Monnet -toimilla pyritään luomaan yhteyksiä tiedemaailman, tutkijoiden ja EU:n päätöksentekijöiden välille.

Tavoitteena on edistää Euroopan yhdentymistä koskevaa opetusta ja tutkimusta sekä tarkastella Euroopan asemaa globalisoituneessa maailmassa.

Jean Monnet -toimien toteuttajina ovat korkeakoulut ja niihin myös haetaan korkeakoulujen kautta. Jos työskentelet korkea-asteen koulutuksessa, Jean Monnet -toimet tarjoavat monia erilaisia koulutusmahdollisuuksia.

Osallistumismahdollisuudet

Moduulit

Jean Monnet -moduulit ovat lyhyitä EU-aiheisia opintokokonaisuuksia tai kursseja. Ne voivat olla luonteeltaan yleisiä johdantoja EU:hun, tiettyyn alaan rajattuja kursseja tai lähtökohdiltaan monialaisempia EU-opintoja.

Lisätietoa Jean Monnet -moduuleista

Oppituolit

Jean Monnet -oppituoli on opetusvirka, joka on tarkoitettu EU-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille tai -lehtoreille. Opetusviran kesto on kolme vuotta.

Lisätietoa Jean Monnet -oppituoleista

Jaa tämä sivu