Jean Monnet -toimet: EU-aiheisen opetuksen ja tutkimuksen edistäminen

Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvillä Jean Monnet -toimilla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta, oppimista, tutkimusta ja keskustelua.

Vuosien 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvillä Jean Monnet -toimilla on maaliskuusta 2021 lähtien tarjottu uusia rahoitusmahdollisuuksia seuraaville:

 • koulut
 • ammattioppilaitokset
 • opettajankoulutusorganisaatiot
 • EU-aiheisin liittyvien keskustelujen ja näkemystenvaihdon edistäminen keskiasteen oppilaitoksissa.

Uusi laajempi tarjonta perustuu aiempien toimien onnistumiseen. Toimet on vuodesta 1989 lähtien keskitetty korkeakouluihin. Jean Monnet -toimilla jatketaan työtä myönteisten ja kestävien vaikutusten aikaansaamiseksi opiskelijoiden, opettajien, professoreiden, oppilaitosten ja osallistujaorganisaatioiden sekä niiden toimintaympäristöjen hyväksi. 

Jean Monnet -toimien kohokohtia vuodesta 1989 lähtien

Vuonna 1989 käynnistetyissä Jean Monnet -toimissa on keskitytty korkeakouluihin. Likimain 9 000 korkeakouluopettajaa ja yli 1 000 korkeakoulua noin 100 maassa on saanut taloudellista tukea, jonka avulla ne ovat voineet tarjota Eurooppa-opintoihin liittyvää uutta sisältöä osana opetussuunnitelmiaan. Jean Monnet -toimet ovat tuoneet yhteen tiedemaailman edustajia, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä ja siten vauhdittaneet kansainvälistä vuoropuhelua ja tukeneet päättäjiä kansallisella ja EU:n tasolla.

Esimerkkejä Jean Monnet -toimilla tuetuista hankkeista

Mitä toimia tuetaan?

Jean Monnet -toimet korkeakouluja varten

(Ks. myös muita koulutusasteita varten tarjolla olevat mahdollisuudet)

Opetus- ja tutkimustoiminta korkeakouluissa: 

Moduulit

Jean Monnet -moduulit ovat EU-opintoja koskevia lyhyitä koulutusohjelmia tai kursseja korkeakouluissa. Niitä järjestää yksi opettaja tai professori, mahdollisesti yhteistyössä kollegojen ja asiantuntijoiden kanssa. Ne voivat olla luonteeltaan yleisiä johdantoja EU:hun, tiettyyn alaan tai oppiaineeseen rajattuja kursseja tai lähtökohdiltaan monialaisempia EU-opintoja.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Lisätietoa Jean Monnet -moduuleista

Erasmus+ -hankkeiden tulokset – Jean Monnet

Oppituolit

Jean Monnet -oppituolit ovat EU-opintoihin liittyviä opetusvirkoja yliopistoprofessoreille.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Lisätietoa Jean Monnet -oppituoleista

Osaamiskeskukset

Osaamiskeskukset ovat EU-aiheita koskevan asiantuntemuksen ja tiedon keskuksia. Tutkimustoiminnan lisäksi osaamiskeskusten keskeisenä tehtävänä on tavoittaa opiskelijoita muista tiedekunnista, joissa ei yleensä käsitellä EU-kysymyksiä, sekä päättäjiä, virkamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Lisätietoa Jean Monnet -osaamiskeskuksista

Jean Monnet -toimet muita koulutusasteita varten

Opettajankoulutus

Toimilla edistetään tietämystä EU:sta ohjelmamaiden kouluissa ja ammattioppilaitoksissa. Tarkoitus on tarjota mahdollisuuksia

 • koulutuksen tarjoajille, jotta ne voivat kehittää ja tuottaa sisältöä oppijoille
 • opettajankoulutuksen tarjoajille, jotta ne voivat tarjota opettajille menetelmiä ja tuoretta tietoa EU-kysymyksistä
 • keskustelun ja näkemystenvaihdon edistämiseen koulujen ja ammattioppilaitosten edustajien ja sidosryhmien välillä EU-aiheiden oppimisesta.

Lisätietoa Jean Monnet -opettajankoulutuksesta

Verkostot

Verkostot edistävät eri toimijoiden (koulut, ammattioppilaitokset, sidosryhmät jne.) yhteenliittymien perustamista ja kehittämistä EU-opintojen alalla. Ne keräävät tietoa, vaihtavat käytäntöjä ja parantavat tietämystä.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Lisätietoa verkostoista muita koulutusasteita varten

Muita tulevia mahdollisuuksia

Jean Monnet -toimet korkeakouluja varten

(Ks. myös muita koulutusasteita varten tarjolla olevat mahdollisuudet)

Hankkeet

Jean Monnet -hankkeilla pyritään tukemaan innovointia (esim. EU-aiheita koskevat uudet opetusmenetelmät), vuorovaikutusta (EU-aiheita koskevien keskustelujen ja pohdintojen edistäminen) ja EU-aiheisen sisällön jakamista tiedotus- ja levittämistoimien avulla.

Rahoituksen kesto: 1 vuosi tai 2 vuotta.

Lisätietoa hankkeiden tukemisesta

Verkostot

Verkostojen tavoitteena on edistää kansainvälisten toimijoiden (korkeakoulujen, osaamiskeskusten, tiedekuntien ja laitosten, tutkimuskeskusten jne.) yhteenliittymien perustamista ja kehittämistä tietyllä vuotuisessa ehdotuspyynnössä määritellyllä EU:n painopistealalla. Verkostot keräävät tietoa, vaihtavat käytäntöjä, parantavat tietämystä ja tuottavat näyttöä hyödynnettäväksi periaatekeskustelussa ja raportoitavaksi Euroopan komissiolle parhaiden tulosten yhteydessä.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Jean Monnet -toimet muita koulutusasteita varten

Verkostot

EU-asioiden oppimisaloitteiden kautta tuodaan EU-aiheita oppijoiden ulottuville yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Aloitteen on sisällettävä vähintään 40 tuntia opetusta vuodessa. EU-aiheinen koulutus voi joko sisältyä opetussuunnitelmaan yhden tai useamman oppiaineen osana tai olla opetussuunnitelman ulkopuolista koulutusta. Aloitteilla autetaan oppilaitoksia laatimaan strategia EU-aiheita koskevan sisällön opettamiseen.

Rahoituksen kesto: 3 vuotta.

Hakumenettely

Lisätietoa hakumenettelystä, ks.

Tausta

Euroopan komissio käynnisti Jean Monnet -toimet vuonna 1989 edistääkseen huippuosaamista EU-opintoihin liittyvän opetuksen ja tutkimuksen alalla kaikkialla maailmassa. Toimet on nimetty Euroopan unionin edeltäjän, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen ensimmäisen puheenjohtajan Jean Monnet’n (1888–1979) mukaan. Jean Monnet -toimet ovat nykyään osa Erasmus+ -ohjelmaa. Vuonna 2019 vietettiin ohjelman 30-vuotisjuhlavuotta.

Edellä kuvattujen Jean Monnet -toimien lisäksi toiminta-avustuksia on annettu useille eurooppalaisille korkeakouluille huippuluokan EU-opintoja ja -tutkimusta varten:

 • Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti
 • College of Europe, Brugge
 • College of Europe, Natolin
 • Eurooppaoikeuden akatemia, Trier
 • Eurooppakoulutuksen kansainvälinen keskus, Nizza
 • Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti, Maastricht
 • Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus, Odense.

Julkaisuja

Jean Monnet -toimia koskevia julkaisuja (EU:n julkaisutoimisto)

Learning about the EU: European topics and school curricula across EU Member States (tutkimus)

Jaa tämä sivu