Jean Monnet

Oversigt

Jean Monnet er den del af Erasmus+, der understøtter høj kvalitet i EU-studierne ved de højere læreanstalter i hele verden.

Jean Monnet-aktioner bygger bro mellem akademikere, forskere og EU's beslutningstagere.

Der lægges særlig vægt på studiet af og forskningen i europæiske landes integration i EU og Europas rolle i en globaliseret verden.

Jean Monnet-aktionerne organiseres af uddannelsesinstitutionerne, og det er også via dem, du skal søge om tilskud. Hvis du arbejder inden for de videregående uddannelser og er interesseret i at vide, hvilke muligheder der er for dig, kan du læse mere nedenfor.

Muligheder

Moduler

Jean Monnet-modulerne er kortvarige kurser inden for EU-studier. Der kan være tale om grundlæggende undervisning i EU-forhold, kurser, der fokuserer på et bestemt aspekt eller en specifik disciplin inden for EU-studier, eller tværdisciplinære kurser.

Få mere at vide om Jean Monnet-modulerne

Professorater

Et Jean Monnet-professorat er en undervisningsstilling med speciale i EU-studier for universitetsprofessorer eller lektorer. Professoraterne er treårige.

Få mere at vide om Jean Monnet-professoraterne

Del denne side