„Жан Моне“

Общ преглед

„Жан Моне“ е частта от програмата „Еразъм+“, посветена на изучаването на ЕС във висшето образование по света.

Действията по „Жан Моне“ имат за цел изграждане на контакти между университетски преподаватели, научни сътрудници и създатели на европейски политики.

Акцентът пада върху изучаването и изследванията на европейската интеграция и разбиранията за мястото на Европа в глобализирания свят.

Действията по „Жан Моне“ се организират от висшите учебни заведения и за тях се кандидатства чрез тези учебни заведения. Ако работите в сферата на висшето образование, можете да проверите кои от различните възможности са от интерес за вас.

Възможности за:

Модули

Модулите „Жан Моне“ са кратки учебни програми или курсове по въпросите на ЕС. Може да става въпрос за общо въведение в ЕС, курсове по конкретни аспекти на ЕС или мултидисциплинарни курсове по въпросите на ЕС.

Научете повече за модулите „Жан Моне“

Катедри

Катедрите „Жан Моне“ са преподавателски позиции със специализация в областта на изследванията на Европейския съюз за университетски професори или доценти. Тези позиции са с продължителност 3 години.

Научете повече за катедрите „Жан Моне“

Споделете тази страница