Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Vad går det ut på?

Jean Monnet-bidrag ska främja studier om den europeiska integrationen.

Pengarna går till tvärvetenskapliga sammanslutningar som är specialiserade på EU-frågor.

Vilka möjligheter finns?

Med hjälp av Erasmus+ kan organisationer genomföra olika initiativ för att informera allmänheten om EU.

Organisationerna får också använda bidragen till sin stadgeenliga verksamhet för att t.ex.

  • ge ut nyhetsbrev
  • skapa en särskild webbplats
  • förbereda styrelsens årsmöte
  • göra informationskampanjer
  • forska om specifika EU-frågor för att ge råd till beslutsfattare och informera relevanta institutioner och allmänheten om resultaten.

Hur går det till?

För att kunna söka måste organisationen vara en sammanslutning av professorer och forskare som är specialiserade på EU-kunskap. Organisationen måste ha som uttryckligt syfte att bidra till studier av den europeiska integrationsprocessen.

Organisationen måste vara officiellt registrerad och ha en oberoende rättslig ställning. Den kan vara etablerad i vilket land som helst i världen.

Organisationen förväntas fungera som kunskapskatalysator, utbyta information och kommunicera om det valda ämnet och samla in, analysera och sprida relevant information.

Organisationen ska också vara beredd att erbjuda öppna lärresurser och utbildningsinitiativ i sina projekt för att få största möjliga genomslag.

Vad mer behöver jag veta?

Organisationen måste presentera ett arbetsprogram och förväntas genomföra den beskrivna verksamheten under bidragsperioden.

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Mer information

Läs om Jean Monnet-sammanslutningar i programhandledningen för Erasmus+ eller på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet eller kommissionen.

Dela denna sida