Podpora Jean Monnet za združenja

Prijava

Združenja oddajo vlogo Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Namen

Podpore Jean Monnet so deležna združenja, ki si prizadevajo za splošno poznavanje študija evropskega povezovanja.

Finančna podpora je namenjena izvajanju dejavnosti interdisciplinarnih združenj na področju evropskih študij.

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča združenjem, da na razne načine seznanjajo javnost z zadevami EU.

Združenja s finančno podporo izvedejo dejavnosti iz svojega statuta, npr.:

  • izdaja glasila
  • postavitev namenskega spletišča
  • organiziranje letne seje odbora
  • organiziranje promocijskih dogodkov
  • raziskovanje posameznih evropskih vprašanj, svetovanje snovalcem evropskih politik na podlagi rezultatov, seznanjanje institucij in splošne javnosti z rezultati

Delovanje

Prijavijo se lahko združenja profesorjev in raziskovalcev, specializiranih za evropske študije. Izrecni namen združenja mora biti prispevati k študiju evropskega povezovanja v nacionalnem in nadnacionalnem merilu.

Združenje mora biti uradno registrirano in pravno neodvisno, sedež ima lahko v katerikoli državi na svetu.

Njegove dejavnosti naj bi imele multiplikacijski učinek širjenja znanja o določenem področju, združenje zbira, analizira in razširja informacije o svojem področju.

Ponudilo naj bi javno dostopne izobraževalne vire in v projekt vključilo tudi javne izobraževalne dejavnosti ter tako kar najbolj povečalo učinek svojega dela.

Dodatne informacije

Združenja so odgovorna za pripravo svojega programa dela. Načrtovane dejavnosti morajo izvajati ves čas dotacije.

Prijava

Združenja oddajo vlogo Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Natančnejše informacije o podpori Jean Monnet za združenja vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se obrnite na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ali na Evropsko komisijo.

Dajte v skupno rabo to stran