Sprijinul Jean Monnet pentru asociații

Cum puteți participa

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Sprijinul Jean Monnet pentru asociații are ca scop să contribuie la studiul procesului de integrare europeană.

El este destinat asociațiilor interdisciplinare care se specializează în afaceri europene, pentru a le ajuta să își continue activitatea.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă asociațiilor posibilitatea de a desfășura o serie de activități menite să disemineze informații despre UE în rândul unui public mai larg.

Sprijinul poate fi utilizat și pentru desfășurarea de activități statutare, de exemplu:

  • publicarea unui buletin informativ
  • crearea unui site dedicat
  • organizarea reuniunii anuale a consiliului director
  • organizarea unor evenimente de promovare specifice
  • efectuarea de cercetări pe tematici europene specifice pentru a consilia factorii de decizie europeni și pentru a disemina rezultatele în rândul instituțiilor relevante și al publicului larg.

Cum funcționează

Organizațiile care doresc să depună cerere de finanțare trebuie să fie asociații de profesori și cercetători care se specializează în studii privind Uniunea Europeană. Scopul explicit al asociației trebuie să fie acela de a contribui la studierea procesului de integrare europeană la nivel național sau transnațional.

Asociația trebuie să fie înregistrată oficial și să aibă statut juridic independent. Poate avea sediul în orice țară din lume.

Asociația trebuie să devină multiplicator de cunoștințe, să disemineze cunoștințe și să comunice pe tema aleasă, precum și să colecteze, să analizeze și să furnizeze informații pe tema respectivă.

Pentru a-și mări impactul, asociațiile trebuie să fie pregătite să ofere resurse educaționale deschise și să includă în proiectul lor activități educaționale deschise.

Detalii practice

Asociațiile răspund de elaborarea programului de lucru și, dacă sunt selectate pentru finanțare, trebuie să pună în aplicare activitățile descrise, pe întreaga durată a grantului.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la asociațiile Jean Monnet. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția sau Comisia Europeană.

Distribuie această pagină