Wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń

Jak się zgłosić?

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

W ramach „Jean Monnet” wspiera się stowarzyszenia, których celem jest wniesienie wkładu w badania dotyczące procesu integracji europejskiej.

O wsparcie mogą ubiegać się stowarzyszenia mające charakter interdyscyplinarny i specjalizujące się w problematyce Unii Europejskiej.

Jakie są możliwości?

Erasmus+ umożliwia stowarzyszeniom realizowanie różnych działań mających na celu upowszechnianie informacji na temat UE wśród szerszej grupy odbiorców.

Wsparcie może być wykorzystane na prowadzenie działalności statutowej stowarzyszeń np.:

  • publikowanie biuletynu
  • stworzenie specjalnej strony internetowej
  • organizowanie corocznego posiedzenia rady
  • organizowanie specjalnych wydarzeń o charakterze promocyjnym
  • prowadzenie badań dotyczących konkretnych kwestii europejskich i informowanie o ich wynikach polityków europejskich, odpowiednich instytucji i opinii publicznej.

Jak to działa?

Wniosek może złożyć każde stowarzyszenie profesorów i naukowców specjalizujących się w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej. Wyraźnym celem stowarzyszenia musi być zapewnianie wkładu w studia w zakresie procesu integracji europejskiej na poziomie krajowym lub międzynarodowym.

Stowarzyszenie musi być formalnie zarejestrowane i posiadać niezależny status prawny. Może mieć siedzibę w dowolnym kraju na świecie.

Każde stowarzyszenie powinno upowszechniać wiedzę i informacje na wybrany temat, a także gromadzić, analizować i rozpowszechniać informacje na ten temat.

Stowarzyszenia powinny być przygotowane do oferowania otwartych zasobów edukacyjnych, a także włączyć do swoich projektów otwarte działania edukacyjne, które mogą zwiększyć efekt ich działań.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Stowarzyszenia są odpowiedzialne za opracowanie własnego programu prac i, jeśli otrzymają dofinansowanie, są zobowiązane do realizacji działań opisanych w tym programie w trakcie całego okresu objętego dofinansowaniem.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Głównym źródłem informacji na temat wsparcia „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków można uzyskać w Agencji Wykonawczej Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego..

Więcej informacji udziela Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i Komisja Europejska.

Podziel się tą stroną