Jean Monnet-steun aan verenigingen

Hoe meld ik me aan?

Geïnteresseerde organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wat is het doel?

Jean Monnet-steun aan verenigingen is in het leven geroepen om studies over Europese integratie te bevorderen.

Interdisciplinaire verenigingen die gespecialiseerd zijn in EU-zaken, kunnen subsidie krijgen voor hun werk.

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ biedt verenigingen de gelegenheid om allerlei activiteiten te organiseren voor het verspreiden van informatie over de EU onder een breed publiek.

De financiële steun mag ook worden gebruikt voor reguliere activiteiten van de vereniging, zoals:

  • een nieuwsbrief
  • een speciale website
  • een jaarlijkse bestuursvergadering
  • specifieke promotiecampagnes
  • onderzoek naar Europese zaken ter advisering van Europese beleidsmakers en ter informatie van betrokken instellingen en het grote publiek.

Hoe werkt het?

Verenigingen van docenten en onderzoekers op het gebied van EU-studies kunnen een aanvraag indienen. Zo'n vereniging moet uitdrukkelijk tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de studie van het Europese integratieproces op nationaal of transnationaal niveau.

De vereniging moet officieel geregistreerd zijn en een onafhankelijke rechtspersoon zijn. De vereniging mag overal ter wereld gevestigd zijn.

De vereniging moet de bestaande kennis verruimen, informatie delen en communiceren over het gekozen onderwerp. Bovendien moet de vereniging alle beschikbare informatie over dat onderwerp verzamelen, analyseren en openbaar maken.

Verder moet de vereniging bereid zijn open leermiddelen beschikbaar te stellen en open onderwijs bij hun project te betrekken, om de impact te optimaliseren.

Wat u nog meer moet weten

Elke vereniging moet een gedetailleerd werkplan hebben. Als de vereniging wordt geselecteerd, wordt ervan verwacht dat zij de beschreven activiteiten uitvoert.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

De meeste informatie over Jean Monnet-verenigingen staat in de Programmagids. Daarnaast kunt u meer inlichtingen over de aanvraagprocedure krijgen.

Voor alle extra informatie kunt u contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur of contact opnemen met de Europese Commissie.

Deel deze pagina