Jean Monnet atbalsts apvienībām

Kā pieteikties

Organizācijas var pieteikties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Kāds ir mērķis?

Jean Monnet atbalsts apvienībām sniedz ieguldījumu Eiropas integrācijas izpētē.

To piešķir starpdisciplīnu apvienībām, kas specializējušās ES jautājumos, un atbalsta mērķis ir veicināt šādu apvienību darbību.

Kādas iespējas tiek piedāvātas?

“Erasmus+” nodrošina apvienībām iespēju veikt dažādas darbības, lai izplatītu informāciju par ES plašai sabiedrībai.

Atbalstu var izmantot arī apvienības statūtos noteiktajām darbībām, piemēram, lai:

  • publicētu informatīvu biļetenu,
  • izveidotu īpašam nolūkam veltītu tīmekļa vietni,
  • sarīkotu valdes gada sapulci,
  • organizētu īpašus popularizējošus pasākumus,
  • veiktu pētījumus par noteiktiem Eiropas jautājumiem, konsultējot Eiropas politikas veidotājus, un izplatītu rezultātus attiecīgajām iestādēm, kā arī plašākai sabiedrībai.

Kā tas darbojas praksē?

Organizācijai, kas vēlas pieteikties atbalstam, jābūt ES studijās specializējušos profesoru un pētnieku apvienībai ar skaidri definētu mērķi veicināt Eiropas integrācijas pētījumus valsts vai starptautiskā līmenī.

Apvienībai jābūt oficiāli reģistrētai, ar neatkarīgu juridisko statusu. Tā var būt reģistrēta jebkurā pasaules valstī.

No šāda veida apvienībām tiek gaidīts, ka tās vairos zināšanas, izplatot informāciju un komunicējot ar sabiedrību par izvēlēto tematiku, kā arī vācot, analizējot un piedāvājot informāciju par savu konkrēto jomu.

Asociācijām jābūt gatavām piedāvāt atvērtus izglītības resursus un savā projektā iekļaut atvērtās izglītības aktivitātes, lai vairotu sava darba ietekmi.

Kas vēl ir jāzina?

Apvienības izstrādā savu darba plānu, un finansējuma piešķiršanas gadījumā tām dotācijas periodā jāīsteno aprakstītās darbības.

Kā pieteikties?

Organizācijas var pieteikties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Plašāka informācija

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās ir sīki izklāstīta informācija par Jean Monnet apvienībām. Plašāk par pieteikšanās procedūru var uzzināt Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Noderīgu informāciju var uzzināt Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā vai Eiropas Komisijā.

Bendrinti šį puslapį