„Jean Monnet“ parama asociacijoms

Kaip pateikti paraišką

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Tikslas

Pagal šį „Jean Monnet“ veiksmą remiamos asociacijos, kurių tikslas – prisidėti prie Europos integracijos proceso studijų.

Teikiama parama skirta tarpdalykinėms asociacijoms, kurių specializacija – ES reikalai, kad būtų skatinama jų veikla.

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia galimybę asociacijoms vykdyti įvairią veiklą skleidžiant informaciją apie ES plačiojoje visuomenėje.

Parama taip pat gali būti naudojama vykdyti teisės aktuose nustatytai asociacijos veiklai, pavyzdžiui:

  • skelbti naujienlaiškiams,
  • sukurti tikslinę svetainę,
  • organizuoti metinį valdybos posėdį,
  • organizuoti specialius reklaminius renginius,
  • atlikti mokslinius tyrimus konkrečiais Europos klausimais, siekiant konsultuoti Europos politikos formuotojus, ir skleisti jų rezultatus tuos klausimus sprendžiančioms institucijoms ir visuomenei.

Kaip tai veikia?

Paraišką teikti ketinanti organizacija turi būti ES studijų srityje besispecializuojančių profesorių ir mokslininkų asociacija. Asociacija turi siekti aiškaus tikslo prisidėti prie Europos integracijos studijų nacionaliniu arba tarpvalstybiniu lygmeniu.

Asociacija turi būti oficialiai įregistruota ir turėti nepriklausomą teisinį statusą. Ji gali būti įsteigta bet kurioje pasaulio šalyje.

Asociacija turėtų tapti žinių skleidėja ir rinkti, analizuoti bei dalytis jos sričiai priklausančia informacija.

Asociacijos taip pat turėtų būti pasirengusios teikti atviruosius švietimo išteklius ir į savo projektą įtraukti atvirojo švietimo veiklą, kad jų darbo poveikis būtų kuo didesnis.

Ką dar reikėtų žinoti?

Asociacijos atsako už savo darbo plano parengimą. Jei projektas būtų atrinktas finansuoti, plane aprašyta veikla turėtų būti įgyvendinta dotacijos laikotarpiu.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie „Jean Monnet“ asociacijas šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą arba į Europos Komisiją.

Bendrinti šį puslapį