Jean Monnet-támogatás egyesületeknek

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

Mi a cél?

Az egyesületeknek biztosított Jean Monnet-támogatás ahhoz hivatott hozzájárulni, hogy az európai integrációval kapcsolatos tanulmányok minél inkább a fősodor részévé váljanak.

Olyan interdiszciplináris egyesületek részesülhetnek támogatásban, amelyek – tevékenységük előmozdítása érdekében – európai uniós témákra specializálódnak.

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program lehetővé teszi, hogy az egyesületek különböző tevékenységek révén információkat tegyenek közzé az Európai Unióról, szélesebb körben megismertetve azokat.

A támogatást az egyesület alapszabályban lefektetett tevékenységeire is fel lehet használni, így pl. a következőkre:

  • hírlevél kiadása,
  • saját webhely létrehozása,
  • éves igazgatósági ülés megszervezése,
  • promóciós események megszervezése.
  • Az egyesületek kutatási céllal is felhasználhatják a támogatást, hogy meghatározott európai témákban szaktanácsokkal tudják ellátni az európai szakpolitikusokat, és a kutatási eredményeket a releváns intézmények és a nyilvánosság körében is megismertethessék.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Követelményt jelent, hogy a pályázni kívánó szervezetek európai uniós tanulmányokra szakosodott egyetemi tanárokat és kutatókat tömörítő egyesületek legyenek. Olyan egyesületek pályázhatnak, amelyek kifejezett célja, hogy hozzájáruljanak az európai integrációs folyamat tanulmányozásához nemzeti vagy nemzetek feletti szinten.

Feltétel továbbá, hogy az egyesület hivatalosan be legyen jegyezve, és független jogállással rendelkezzen. Az egyesület székhelye a világ bármelyik országában lehet.

Kívánatos, hogy az egyesület tudásmultiplikátorrá váljon, vagyis hogy információkat és gondolatokat osszon meg, valamint információkat gyűjtsön, elemezzen és terjesszen abban a témában, amellyel foglalkozik.

A munka hatásának maximalizálása érdekében az egyesületnek fel kell készülnie arra, hogy nyitott oktatási segédanyagokat kínáljon, és nyitott oktatási tevékenységeket vegyen fel a projektbe.

Mit érdemes még tudni?

Az egyesületek feladata, hogy saját munkatervet dolgozzanak ki, illetve hogy támogatás elnyerése esetén a tervben foglaltakat végrehajtsák a támogatási időszak során.

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

További információk

Az egyesületeknek biztosított Jean Monnet-támogatásról mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk, de az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől részletesebb tájékoztatás kérhető a pályázati eljárásról.

További információkért vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel, vagy forduljon az Európai Bizottsághoz.

Oszd meg ezt az oldalt