Potpora udrugama u okviru programa Jean Monnet

Kako se prijaviti

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Koji je cilj?

Potpora udrugama u okviru programa Jean Monnet osmišljena je kao doprinos uključivanju studija europskih integracija u redovne programe.

Potpora koja se pruža namijenjena je promicanju aktivnosti interdisciplinarnih udruga koje se bave pitanjima EU-a.

Koje su mogućnosti?

Erasmus+ udrugama pruža mogućnost provedbe niza aktivnosti za informiranje šire javnosti o EU-u.

Potpora se može iskoristiti i za provedbu propisanih aktivnosti udruge, kao što su:

  • objava biltena
  • izrada posebne internetske stranice
  • organizacija godišnjih sastanaka odbora
  • organizacija posebnih promotivnih događanja
  • istraživanja o određenim europskim pitanjima radi savjetovanja europskih tvoraca politika te dijeljenja rezultata s relevantnim ustanovama i s javnošću.

Kako funkcionira?

Organizacija koja se namjerava prijaviti mora biti udruga profesora i istraživača specijaliziranih za studije o EU-u. Izričita svrha udruge mora biti doprinos proučavanju europskih integracija na nacionalnoj ili transnacionalnoj razini.

Udruga mora biti službeno registrirana i imati neovisan pravni status. Može imati sjedište u bilo kojoj zemlji.

Udruga bi trebala postati rasadnikom znanja, dijeliti informacije i obavješćivati o svojem odabranom području te prikupljati, analizirati i stavljati na raspolaganje informacije o tom području.

Osim toga, udruge bi trebale biti spremne ponuditi otvorene obrazovne sadržaje i u svoj projekt uključiti otvorene obrazovne aktivnosti kako bi njihov rad imao što veći utjecaj.

Što još treba znati?

Udruge su odgovorne za razvoj vlastitog plana rada te se, ako im se odobre sredstva, očekuje da će provoditi opisane aktivnosti u razdoblju za koje su im bespovratna sredstva dodijeljena.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o udrugama Jean Monnet, a više informacija o postupku prijave dostupno je pri Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu ili Europskoj komisiji.

Podijelite ovu stranicu