Tacaíocht Jean Monnet do Chomhlachais

Conas iarratas a dhéanamh

Bá cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é a sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cad is aidhm dóibh?

Tá Tacaíocht Jean Monnet do Chomhlachais ceaptha cuidiú le staidéir ar chomhtháthú Eorpach a phríomhshruthú.

Tá an tacaíocht a chuirtear ar fáil dírithe ar chomhlachais idirdhisciplíneacha a bhfuil speisialtóireacht acu i réimse ghnóthaí an Aontais d'fhonn a gcuid gníomhaíochtaí a chur chun cinn.

Cén deis atá ann?

Le Erasmus + tugtar an deis do chomhlachais raon gníomhaíochtaí a dhéanamh chun eolas faoin Aontas Eorpach a phoibliú i measc an phobail i gcoitinne.

Is féidir úsáid a bhaint as an tacaíocht sin chun gníomhaíochtaí reachtúla an chomhlachais a chur i gcrích, agus áirítear leis seo, mar shampla:

  • nuachtlitir a fhoilsiú
  • suíomh gréasáin tiomanta a bhunú
  • cruinniú bliantúil den bhord a eagrú
  • imeachtaí fógraíochta sonracha a eagrú
  • taighde a dhéanamh ar shaincheisteanna áirithe a bhaineann leis an Eoraip chun comhairle a chur ar lucht déanta beartais na hEorpa agus chun torthaí an taighde sin a scaipeadh ar na hinstitiúidí lena mbaineann, agus ar an bpobal chomh maith.

Conas a oibríonn sé?

Ní mór don eagraíocht ar mian léi iarratas a chur isteach bheith ina comhlachas d'ollaimh agus taighdeoirí a dhéanann speisialtóireacht i Léann an Aontais Eorpaigh. Ní mór é a bheith ráite go sonrach ag an gcomhlachas go bhfuil sé d'aidhm aige cur le staidéar ar an bpróiseas chomhtháthaithe Eorpaigh ar leibhéal náisiúnta nó trasnáisiúnta.

Ní mór don chomhlachas bheith cláraithe go hoifigiúil agus stádas dlíthiúil neamhspleách a bheith aige. Féadann sé bheith bunaithe i dtír ar bith ar domhain.

Beifear ag súil go ndéanfaidh Comhlachas dlús a chur le heolas, faisnéis a roinnt, cumarsáid a dhéanamh faoina ábhar speisialtóireachta agus faisnéis maidir leis an ábhar sin a bhailiú, a anailísiú agus a chur ar fáil.

Ní mór do Chomhlachais acmhainní oideachais oscailte a chur ar fáil agus gníomhaíochtaí oideachais oscailte a dhéanamh mar chuid dá dtionscadal chun go mbeidh an tionchar is mó is féidir ar a gcuid oibre.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Is iad na comhlachais a bheidh freagrach as a bplean oibre féin a fhorbairt agus, má shocraítear maoiniú a chur ar fáil dóibh, beifear ag súil go gcuirfidh siad na gníomhaíochtaí i gcrích mar atá leagtha amach sa phlean le linn thréimhse an deontais.

Conas iarratas a dhéanamh

Bá cheart d'eagraíochtaí a bhfuil spéis acu iarratas a chur isteach é a sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi Chomhlachais Jean Monnet, ach mar sin féin tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúirleis an gCoimisiún Eorpach.

Comhroinn an leathanach seo