Jean Monnet -tuki laitoksille ja järjestöille

Hakumenettelyt

Organisaatiot voivat jättää hakemuksensa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Tavoitteet

Jean Monnet -ohjelmalla tuetaan laitoksia ja järjestöjä, joiden tarkoituksena on edistää Euroopan yhdentymistä käsitteleviä opintoja ja tutkimusta.

Tuettavat laitokset ja järjestöt ovat tieteidenvälisiä ja erikoistuneet EU-opintoihin.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa laitoksille ja järjestöille mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan EU-aiheisen tiedon jakamiseksi laajemmalle yleisölle.

Tuen avulla voidaan myös toteuttaa laitosten ja järjestöjen sääntömääräistä toimintaa, kuten

  • julkaista tiedotuslehteä
  • perustaa EU-opintoja ja -tutkimusta käsittelevät verkkosivut
  • järjestää vuotuinen hallituksen kokous
  • järjestää erityisiä tapahtumia, joilla lisätään EU-aiheiden näkyvyyttä.
  • Laitokset ja järjestöt voivat käyttää tukea EU-aiheiseen tutkimukseen, neuvoa sen pohjalta poliittisia päättäjiä sekä levittää saatuja tuloksia näiden aiheiden parissa työskenteleville instituutioille ja laajemmalle yleisölle.

Tuen hakijat

Hakemuksen voi jättää Eurooppa-opintoihin ja -tutkimukseen erikoistunut professori- ja tutkijalaitos tai -järjestö. Sen nimenomaisena tarkoituksena on oltava Euroopan yhdentymiskehitystä koskevan tutkimuksen edistäminen kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

Laitoksen tai järjestön on oltava virallisesti rekisteröity, ja sillä on oltava riippumaton oikeudellinen asema. Se voi olla sijoittautunut mihin maahan tahansa.

Laitoksen tai järjestön odotetaan kehittyvän tiedon välittäjäksi, joka kerää, analysoi ja jakaa alaansa kuuluvaa tietoa.

Vaikuttavuuden lisäämiseksi tuloksia on levitettävä myös tarjoamalla avoimia oppimisresursseja ja avointa koulutusta.

Muuta huomioon otettavaa

Laitoksen tai järjestön on laadittava työohjelma, ja jos hankkeelle myönnetään tukea, työohjelmassa kuvatut toimet on toteutettava tuen kattamana ajanjaksona.

Hakumenettely

Organisaatiot voivat jättää hakemuksensa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja Jean Monnet -hankkeista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Lisätietoa hakumenettelystä on saatavilla koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta.

Lisätietoa saa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta tai Euroopan komissiosta.

Jaa tämä sivu