Jean Monnet' toetus akadeemilistele ühendustele

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Eesmärk

Jean Monnet' toetus akadeemilistele ühendustele on mõeldud Euroopa lõimumise alaste teadusuuringute tulemuste levitamiseks ühiskonnas.

Toetuse eesmärk on aidata Euroopa Liidu küsimustega tegelevatel valdkonnaülestel ühendustel tegutseda ja areneda.

Võimalused

Erasmus+ pakub akadeemilistele ühendustele toetust mitmesuguseks tegevuseks, mille käigus jagatakse laiemale üldsusele teavet Euroopa Liidu kohta.

Toetust võib kasutada ka ühenduse põhikirjalise tegevuse jaoks, milleks võib olla näiteks:

  • uudiskirja väljaandmine;
  • temaatilise veebilehe loomine;
  • juhatuse aastakoosoleku korraldamine;
  • temaatiliste teavitusürituste korraldamine;
  • konkreetsetele küsimustele keskenduv Euroopa-teemaline uurimistöö, mille alusel nõustada Euroopa poliitikakujundajaid ning mille tulemusi jagada asjassepuutuvate asutuste ja üldsusega.

Kuidas see toimib?

Toetust saavad taotleda ELi uuringutega tegelevatest professoritest ja teadlastest koosnevad ühendused. Ühenduse selge eesmärk peab olema aidata kaasa Euroopa lõimumise alastele teadusuuringutele riigi või riikidevahelisel tasandil.

Ühendus peab olema ametlikult registreeritud ning iseseisev juriidiline isik. Ta võib olla asutatud mis tahes riigis üle kogu maailma.

Ühendustelt oodatakse oma teadmiste jagamist võimalikult paljude inimestega. Selleks peaksid nad tutvustama oma tegevust ja suhtlema avalikkusega ning koguma, analüüsima ja avaldama teavet oma uurimisvaldkonna kohta.

Ühendused peavad olema valmis pakkuma avatud õppematerjale ning kaasama oma projekti tasuta haridustegevust, et tuua oma tööga võimalikult suurt kasu.

Mida peaksite veel teadma?

Võrgustikud koostavad ise oma tööplaani ning vastutavad taotluse rahuldamise korral projekti korrektse rakendamise eest toetuse saamise aja jooksul.

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Lisateave

Põhiteabe Jean Monnet' akadeemiliste ühenduste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate teavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti või Euroopa Komisjoniga.

Jaga seda lehte