Podpora programu Jean Monnet pro sdružení

Jak podat přihlášku

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Účelem podpory programu Jean Monnet pro sdružení je zajistit, aby se studia evropské integrace dostávala do středu všeobecného zájmu v nejrůznějších oblastech.

Poskytovaná podpora je určena na rozvoj činností interdisciplinárních sdružení, která se specializují na témata EU.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí sdružením příležitost realizovat širokou škálu činností, s jejichž pomocí se popularizují informace o EU mezi širokou veřejností.

Podporu lze rovněž využít na provádění statutárních činností sdružení, například:

  • publikaci zpravodaje
  • zřízení specializované internetové stránky
  • organizaci výroční schůze správní rady
  • organizaci konkrétních propagačních akcí
  • výzkum na konkrétní evropské téma s cílem poskytovat poradenství tvůrcům evropských politik a následně šířit výsledky v příslušných institucích i mezi občany.

Jak to funguje?

Organizacemi, které mohou podporu mohou obdržet, jsou sdružení univerzitních profesorů a výzkumných pracovníků se specializací na studia EU. Výslovným účelem sdružení musí být přispívání ke studiu evropského integračního procesu na vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni.

Sdružení musí být oficiálně zaregistrováno a mít samostatnou právní subjektivitu. Sídlo může mít kdekoli na světě.

Role sdružení je šířit znalosti a poznatky a sdílet informace o vybraném tématu. Dále se očekává, že sdružení bude dané informace shromažďovat, analyzovat a dávat k dispozici.

Sdružení by měla být připravena poskytovat otevřené vzdělávací zdroje a zahrnout otevřené vzdělávací aktivity do svého projektu, aby se maximalizoval dopad jejich činnosti.

Co byste ještě měli vědět

Sdružení zodpovídají za vypracování vlastního pracovního plánu, a pokud získají podporu, měla by realizovat uvedené aktivity v období, na které je grant určen.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o podpoře programu Jean Monnet pro sdružení je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, obraťte se na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nebo Evropskou komisi.

Sdílej tuto stránku