Projekti Jean Monnet

Prijava

Organisations interested in applying should do so through the Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency.

Namen

Projekti programa Jean Monnet podpirajo inovacije, širjenje znanja in seznanjanje z evropskimi temami.

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča organizacijam, da izvajajo projekte na treh najpomembnejših področjih:

  • Inovacije – projekti, ki omogočajo preučevanje novih pristopov in metod na področju evropskih študij
  • Medsebojno bogatenje – projekti, namenjeni spodbujanju razprav, analitičnega razmišljanja in ozaveščanja o evropskih zadevah
  • Razširjanje vsebin – projekti, namenjeni zlasti izmenjavi informacij in komuniciranju

Dejavnosti zajemajo številne vidike, od oblikovanja in priprave učnih gradiv in orodij do organizacije dogodkov. Več primerov je na voljo v vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Sodelovanje v programu

Do podpore so upravičene visokošolske ustanove in druge organizacije iz celega sveta, ki se ukvarjajo z evropskimi študijami (razen osnovnošolskih in srednješolskih ustanov, ki se ne morejo prijaviti za financiranje, vendar lahko sodelujejo pri izvajanju dejavnosti).

V programu ne morejo sodelovati nekatere evropske ustanove (opredeljene v uredbi o uvedbi programa Erasmus+) ki si prizadevajo za uresničitev ciljev evropskega pomena.

Visokošolske ustanove iz držav programa Erasmus+ morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Ustanove se morajo prijaviti posamezno, čeprav lahko v njihovem projektu pozneje sodelujejo tudi druge organizacije.

Projekti morajo trajati od 12 do 24 mesecev.

Dodatne informacije

Organizacija prijaviteljica mora pripraviti jasno strategijo z natančnim programom dela. Načrtovane dejavnosti mora izvajati ves čas dotacije.

V vlogi je treba navesti tudi naloge sodelujočih organizacij, potrebo po načrtovanih dejavnostih ter neposredne in posredne koristi projekta.

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Natančnejše informacije o projektih Jean Monnet vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se obrnite na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ali na Evropsko komisijo.

Dajte v skupno rabo to stran