Proiectele Jean Monnet

Cum puteți participa

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Proiectele Jean Monnet sprijină inovarea, schimbul de cunoștințe și comunicarea pe teme legate de Uniunea Europeană.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă organizațiilor posibilitatea de a gestiona proiecte în trei domenii principale:

  • inovare – proiecte care explorează noi perspective și metodologii, în scopul promovării afacerilor europene
  • fertilizare încrucișată – proiecte care favorizează dezbaterea și analiza și contribuie la popularizarea afacerilor europene
  • diseminare de conținut – proiecte care se axează pe difuzarea de informații și pe comunicare.

Pot fi desfășurate numeroase tipuri de activități, de la elaborarea și dezvoltarea de materiale și instrumente didactice, la organizarea de evenimente. Pentru mai multe exemple, consultați Ghidul programului Erasmus+.

Cum funcționează

De această oportunitate pot beneficia atât instituțiile de învățământ superior, cât și organizații de pe tot mapamondul active în domeniul afacerilor europene, cu excepția instituțiilor de învățământ primar și secundar, care nu pot solicita finanțare, însă pot contribui la desfășurarea activităților.

Instituțiile europene desemnate (identificate în Regulamentul programului Erasmus+) care urmăresc un obiectiv de interes european nu sunt eligibile pentru a candida în cadrul acestei acțiuni.

Instituțiile de învățământ superior situate în țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus.

Organizațiile pot candida individual, deși proiectele pot include alte organizații într-o fază ulterioară.

Durata proiectelor este de 12-24 de luni.

Detalii practice

Instituția care propune proiectul trebuie să pregătească o strategie clară și durabilă, cu un program de lucru detaliat. Dacă proiectul este selectat, instituția sau instituțiile participante la acesta sunt obligate să pună în aplicare activitățile descrise.

Propunerea de proiect trebuie să explice rolul celorlalte organizații participante, necesitatea activității și să indice beneficiarii direcți și indirecți.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la proiectele Jean Monnet. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția sau Comisia Europeană.

Distribuie această pagină