Jean Monnet-projecten

Hoe meld ik me aan?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wat is het doel?

Jean Monnet-projecten ondersteunen innovatie, uitwisseling van kennis, en communicatie over Europese zaken.

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ biedt organisaties de kans om projecten op te zetten op drie gebieden:

  • Innovatie – projecten over een nieuwe benadering of methode voor het promoten van Europese zaken
  • Kruisbestuiving – projecten om discussie, analyse en bewustmaking over Europese zaken te bevorderen
  • Informatieverspreiding – projecten die hoofdzakelijk draaien om communicatie en het delen van informatie

Er zijn allerlei mogelijkheden, van het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijsmateriaal tot het organiseren van evenementen. Meer voorbeelden staan in de Programmagids van Erasmus+.

Hoe werkt het?

Jean Monnet-projecten staan open voor instellingen voor hoger onderwijs maar ook voor allerlei organisaties die actief zijn op het gebied van Europese zaken, waar ter wereld ze ook gevestigd zijn. Niet in aanmerking komen instellingen voor lager of middelbaar onderwijs.

Aan de projecten kan niet worden deelgenomen door de instellingen met een doelstelling van Europees belang, die zijn vermeld in de Erasmus+-verordening.

Instellingen voor hoger onderwijs uit een programmaland moeten het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs hebben onderschreven.

Organisaties moeten individueel een aanvraag indienen, maar in een latere fase kunnen andere organisaties zich wel bij een project aansluiten.

Projecten moeten een looptijd hebben van minimaal 12 en maximaal 24 maanden.

Wat moet ik nog meer weten?

Wie een aanvraag indient, moet een duidelijke, duurzame strategie hebben, onderbouwd met een gedetailleerd werkplan. Als u wordt geselecteerd, wordt van u verwacht dat u de beschreven activiteiten uitvoert.

De rol van andere deelnemende organisaties, de relevantie van de activiteiten, en de directe en indirecte begunstigden moeten ook uitdrukkelijk in de aanvraag worden vermeld.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

De meeste informatie over Jean Monnet-projecten staat in de Programmagids. Daarnaast kunt u meer inlichtingen over de aanvraagprocedure krijgen.

Voor alle extra informatie kunt u contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur of contact opnemen met de Europese Commissie.

Deel deze pagina