Jean Monnet projekti

Kā pieteikties

Ieinteresētajām organizācijām jāpiesakās dalībai ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Kādi ir mērķi?

Jean Monnet projekti atbalsta inovāciju, dalīšanos zināšanās un komunikāciju Eiropas lietu jomā.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” dod organizācijām iespēju vadīt projektus trijās lielās jomās:

  • inovācija: projekti, kas izzina jaunas pieejas un metodoloģiju, lai veicinātu Eiropas lietas;
  • savstarpēja bagātināšanās: projekti, kas veicina debates un analīzi un palīdz vairot zināšanas par Eiropas lietām;
  • satura izplatīšana: projekti, kuru galvenais uzdevums ir informācijas izplatīšana un komunikācija.

Paredzamo darbības veidu ir daudz — sākot no pedagoģisko rīku un materiālu izstrādes un beidzot ar pasākumu organizāciju. Piemēri izklāstīti Programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Kā tas darbojas?

Šī iespēja ir augstākās izglītības iestādēm, kā arī citām struktūrām, kuru darbība ir saistīta ar Eiropas lietām un kuras ir reģistrētas jebkurā pasaules valstī. Pamatskolas un vidusskolas nevar izmantot šo programmas sadaļu, bet var sekmēt attiecīgo darbību īstenojumu.

nav pieejama iestādēm, kuras darbojas Eiropas interesēs un uz kurām ir īpaši norādīts “Erasmus+” programmas izveides regulā.

Programmas valstu augstskolām ir jāpieņem “Erasmus+” Augstākās izglītības harta.

Organizācijām ir jāpiesakās individuāli, taču vēlāk projektos var iesaistīties arī citas organizācijas.

Projektu ilgumam ir jābūt 12–24 mēnešiem.

Kas vēl ir jāzina?

Kandidātam ir jāsagatavo skaidra un ilgtspējīga stratēģija, ko papildina detalizēta darba programma. Ja tā projekts tiek izvēlēts finansējumam, darbības ir jāīsteno saskaņā ar to aprakstu.

Pieteikumā ir arī jāprecizē citu dalīborganizāciju loma, jāpamato, kāpēc jāveic attiecīgās darbības, un jāmin tiešie un netiešie ieguvēji.

Kā pieteikties?

Ieinteresētajām organizācijām jāpiesakās dalībai ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Plašāka informācija

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par Jean Monnet projektiem. Cita informācija ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā vai Eiropas Komisjā.

Bendrinti šį puslapį