Jean Monnet-projektek

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

Mi a cél?

A Jean Monnet-projektek támogatják az európai uniós témákkal kapcsolatos innovációt, tudásmegosztást és párbeszédet.

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program keretében a szervezeteknek három alapterületen nyílik lehetőségük arra, hogy projekteket bonyolítsanak le. Ez a három terület a következő:

  • Innováció – az európai uniós témák népszerűsítése céljából új nézőpontok és módszertanok kialakítására irányuló projektek
  • Kölcsönös inspiráció – a gondolatcserét és elemzőmunkát ösztönző, valamint az európai uniós ügyek tudatosítását célzó projektek
  • Tartalomterjesztés – olyan projektek, melyek középpontjában az információmegosztás és a kommunikáció áll

A támogatható tevékenységek köre nagyon széles, az oktatóanyagok és az oktatási eszközök megtervezésétől és kifejlesztésétől kezdve a rendezvényszervezésig számos tevékenységet magában foglal. A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) további példákat is ismertet.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A lehetőséggel a világ bármely országában működő, európai uniós témakörökkel foglalkozó felsőoktatási intézmény vagy egyéb szervezet élhet. (Alapfokú és középfokú oktatási intézmények nem pályázhatnak, de hozzájárulhatnak a tevékenységek megvalósításához.)

A lehetőség nem áll nyitva az európai érdekeket szolgáló célt képviselő, kijelölt európai intézmények előtt (ezeknek az intézményeknek a meghatározását lásd az Erasmus+ program létrehozásáról szóló rendeletben).

A programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A szervezeteknek önállóan kell pályázniuk, de a későbbi szakaszokban más szervezetek is bekapcsolódhatnak a munkába.

A projektek időtartama 12–24 hónap.

Mit érdemes még tudni?

A pályázó szervezetek feladata, hogy világos és fenntartható stratégiát, valamint azt megalapozó részletes munkatervet dolgozzanak ki, illetve hogy a támogatás elnyerése esetén a tervben foglaltaknak megfelelően végrehajtsák a tevékenységeket.

A projektben esetlegesen részt vevő többi szervezet szerepét, valamint a tevékenységek szükségességét, illetve a közvetlen és a közvetett kedvezményezetteket részletesen ismertetni kell a pályázatban.

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

További információk

A Jean Monnet-projektekről mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk, de az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől részletesebb tájékoztatás kérhető a pályázati eljárásról.

További információkért vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel, vagy forduljon az Európai Bizottsághoz.

Oszd meg ezt az oldalt