Projekti programa Jean Monnet

Kako se prijaviti

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Koji je cilj?

Projektima programa Jean Monnet podupiru se inovacije, razmjena znanja i komunikacija o europskim pitanjima.

Koje su mogućnosti?

Erasmus+ organizacijama pruža mogućnost upravljanja projektima u tri glavna područja:

  • Inovacije – projekti u okviru kojih se istražuju nova gledišta i metode u cilju promicanja europskih poslova
  • Razmjena znanja – projekti za promicanje rasprava i analiza te informiranje o europskim poslovima
  • Širenje sadržaja – projekti primarno usmjereni na dijeljenje informacija i komunikaciju

Moguće je provoditi niz aktivnosti, od osmišljavanja i razvoja obrazovnih materijala i alata do organizacije događanja. Više je primjera dostupno u Vodiču programa Erasmus+.

Kako funkcionira?

Mogućnost je predviđena za ustanove visokog obrazovanja i druge organizacije koje su aktivne u području europskih poslova u svim zemljama svijeta (osim osnovnih i srednjih škola, koje se ne mogu prijaviti, ali mogu pridonijeti realizaciji aktivnosti).

Nije predviđena za imenovane europske ustanove koje ostvaruju ciljeve od europskog interesa (navedene u Uredbi o uspostavi programa Erasmus+).

Ustanove visokog obrazovanja iz država sudionica u programu moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.

Organizacije se moraju prijavljivati pojedinačno iako se u kasnijoj fazi u projekte mogu uključivati i druge organizacije.

Projekti bi trebali trajati od 12 do 24 mjeseca.

Što još treba znati?

Podnositelj zahtjeva odgovoran je za razvoj jasne, održive strategije uz detaljan plan rada te se očekuje da će, ako mu se odobre sredstva, provoditi opisane aktivnosti.

Ako u projektu sudjeluju i druge organizacije, u prijavi treba navesti njihovu ulogu, potrebu za aktivnostima te izravne i neizravne korisnike.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o projektima programa Jean Monnet, a više informacija o postupku prijave dostupno je pri Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu ili Europskoj komisiji.

Podijelite ovu stranicu