Jean Monnet -hankkeet

Hakumenettelyt

Organisaatiot voivat jättää hakemuksensa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Tavoitteet

Jean Monnet -hankkeilla tuetaan innovointia, tiedon jakamista ja Euroopan unionia koskevan tiedon levittämistä.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden hallinnoida hankkeita kolmella painopistealalla:

  • Innovointi – innovointihankkeissa perehdytään uusiin näkökulmiin ja menetelmiin, joilla EU-oppiaineita voidaan tehdä houkuttelevammiksi
  • Vuorovaikutus – hankkeiden tarkoituksena on herättää keskustelua ja pohdintaa EU-kysymyksistä ja lisätä tietoutta EU:n toiminnasta
  • Tiedon levittäminen – hankkeissa on pääasiassa kyse viestinnästä ja tiedottamisesta

Tuen avulla voidaan toteuttaa monenlaisia toimia opetusmateriaalien ja -välineiden suunnittelusta ja kehittämisestä tapahtumien järjestämiseen. Lisää esimerkkejä on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Tuen hakijat

Jean Monnet -hankkeisiin voivat osallistua minkä tahansa maan korkeakoulut ja muut organisaatiot, joilla on Eurooppa-opintoihin liittyvää toimintaa (perus- ja toisen asteen oppilaitokset eivät ole tukikelpoisia, mutta ne voivat osallistua toiminnan toteuttamiseen).

Eurooppalaiset laitokset, joiden päämääränä on Euroopan edun edistäminen (jotka nimetään Erasmus+ -ohjelman perustavassa asetuksessa), eivät voi hakea tämän toimen mukaista tukea.

Ohjelmamaihin sijoittautuneilla korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Hankkeet perustuvat yhden organisaation esittämään hakemukseen, mutta niissä voi myöhemmin olla mukana muitakin organisaatioita.

Hankkeet voivat kestää 12–24 kuukautta.

Hankekuvaus

Hakijaorganisaation on laadittava selkeä kestäväpohjainen strategia, jota tukee yksityiskohtainen työohjelma. Jos hankkeelle myönnetään tukea, työohjelmassa kuvatut toimet on toteutettava.

Hakemuksessa on selostettava hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden tehtävät ja ehdotettujen toimien tarve sekä nimettävä suorat ja välilliset edunsaajat.

Hakumenettely

Organisaatiot voivat jättää hakemuksensa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja Jean Monnet -hankkeista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Lisätietoa hakumenettelystä on saatavilla koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta.

Lisätietoa saa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta tai Euroopan komissiosta.

Jaa tämä sivu